LedelseVisjon og Misjon

Det florerer en del ledelsesbegreper hvis verdi og substans kan diskuteres, og «misjon» og «visjon» er kanskje eksempler hvor noen blir skeptiske.

Folk har det travelt og spørsmålet er om det er verdt bryet når slike formuleringer uansett fort er glemt. Tanken bak visjon og misjon er at de skal hjelpe med å gi retning og fokus. Prosessen involverer også flere personer fra ulike avdelinger og det er en sjanse til å skape bevissthet omkring vedlikeholdets rolle i organisasjonen, og ikke minst skape motivasjon i form av involvering og medbestemmelse.

Visjon

Er en kort formulering av hvor man ønsker å være uten å drømme seg helt bort. Det er et veldig overordnet mål som man søker å oppnå med strategien. Eksempel på visjon kan være: «Vi har en høy vedlikeholdsevne og leverer et kostnadseffektivt vedlikehold og ønsket kapasitet uten uønskede hendelser og ulykker».

Misjon

Misjon er selve formålet med organisasjonen. I en vedlikeholdsorganisasjon kan følgende være passende: «Vi leverer produksjonskapasitet og sørger for at kravene fra leveringsprognoser møtes med tilfredsstillende leveringsregularitet og innen budsjett. Produksjonsmidlenes tilstand skal opprettholdes eller forbedres med høye krav til sikkerhet og med omtanke til miljø og mennesker.»

Noen ønsker kanskje å kople på litt mer for å få med eventuelle «hjertebarn» hos flere i organisasjonen. Dersom noen vil ha mer vekt på kvalitet og kostnadseffektivitet, kunne formuleringen ovenfor for eksempel forlenges med:

«Vedlikeholdet utføres på en proaktiv måte med god kontroll over produksjonsutstyrets tilstand og med vedlikeholdspersonell som har en god og planlagt arbeidsdag med et minimum av akutte og uønskede hendelser. Vedlikeholdet leverer til rett tid og kvalitet og innfrir forventningene til både interne og eksterne kunder.

Alle vedlikeholdsprosesser er utformet for å levere maksimal verdi og er designet med tanke på kontinuerlige forbedringer og selskapets øvrige mål og retningslinjer.»

LedelseVisjon og Misjon

Det florerer en del ledelsesbegreper hvis verdi og substans kan diskuteres, og «misjon» og «visjon» er kanskje eksempler hvor noen blir skeptiske.

Folk har det travelt og spørsmålet er om det er verdt bryet når slike formuleringer uansett fort er glemt. Tanken bak visjon og misjon er at de skal hjelpe med å gi retning og fokus. Prosessen involverer også flere personer fra ulike avdelinger og det er en sjanse til å skape bevissthet omkring vedlikeholdets rolle i organisasjonen, og ikke minst skape motivasjon i form av involvering og medbestemmelse.

Visjon

Er en kort formulering av hvor man ønsker å være uten å drømme seg helt bort. Det er et veldig overordnet mål som man søker å oppnå med strategien. Eksempel på visjon kan være: «Vi har en høy vedlikeholdsevne og leverer et kostnadseffektivt vedlikehold og ønsket kapasitet uten uønskede hendelser og ulykker».

Misjon

Misjon er selve formålet med organisasjonen. I en vedlikeholdsorganisasjon kan følgende være passende: «Vi leverer produksjonskapasitet og sørger for at kravene fra leveringsprognoser møtes med tilfredsstillende leveringsregularitet og innen budsjett. Produksjonsmidlenes tilstand skal opprettholdes eller forbedres med høye krav til sikkerhet og med omtanke til miljø og mennesker.»

Noen ønsker kanskje å kople på litt mer for å få med eventuelle «hjertebarn» hos flere i organisasjonen. Dersom noen vil ha mer vekt på kvalitet og kostnadseffektivitet, kunne formuleringen ovenfor for eksempel forlenges med:

«Vedlikeholdet utføres på en proaktiv måte med god kontroll over produksjonsutstyrets tilstand og med vedlikeholdspersonell som har en god og planlagt arbeidsdag med et minimum av akutte og uønskede hendelser. Vedlikeholdet leverer til rett tid og kvalitet og innfrir forventningene til både interne og eksterne kunder.

Alle vedlikeholdsprosesser er utformet for å levere maksimal verdi og er designet med tanke på kontinuerlige forbedringer og selskapets øvrige mål og retningslinjer.»

Til topp