Vedlikeholdssystemer / CMMSVedlikeholdssystemer i Norge

Spennet er stort i størrelsen, men er spredt over et lite antall aktører. Listen omhandler selvstendige (stand alone) systemer, men ikke vedlikeholdsmoduler som er integrert i ERP-systemer som for eksempel SAP. Årsaken er at leverandørene er store, uigjennemtrengelige og at vedlikeholdssystemer uansett ikke er bestemmende for valg av ERP. Unntaket er IFS som er et ERP-system samtidig som leverandøren har et sterkt vedlikeholdssystem. Størrelsen av systemer er et kontinuum fra veldig stort (for eksempel IBM Maximo) til mindre systemer som Smartenance fra Festo.

1. Selvstendige systemer (stand-alone)

Selvstendige systemer fungerer uavhengig av eksisterende ERP-systemer – men er vanligvis uproblematiske å integrere i større eller mindre grad. De har alle fordelen å være utviklet med tanke på støtte, kontroll og effektivitet i den operative del av organisasjonen. Resultatet er fordeler i arbeidsfly, fleksibilitet, brukervennlighet og raskere utnyttelse av ny teknologi.

De er enklere å tilpasse etterhvert uten at det blir et tungt prosjekt ingen vil ta i. Selv de største systemer insisterer ikke på at de kan leverer alt som hjertet kan begjære i en driftsorganisasjon. De har enten et samarbeid med spesialiserte programvareselskaper eller kan uansett integreres med annen programvare. Det kan være viktige egenskaper for de som ønsker å være litt lett på tå og være i stand til følge med en akselererende utvikling innen digitaliseringen.

Hvilket system som er riktig bestemmes av bedriftens krav til kontroll og ambisjonsnivå. Som med mosjonssykler avhenger resultatet mest av innsatsen og mindre av funksjonaliteten. Mer omkring implementering av CMMS / vedlikeholdssystemer er beskrevet her.

2. ERP-moduler.

Dette er vedlikeholdssystemer som er utviklet av ERP-selskapet selv. SAP, Oracle, Microsoft og IFS er ERP-leverandører med egne moduler for vedlikehold, såkalt EAM-systemer. Kritikk av disse systemer går på at vedlikeholdsmodulen er designet for å tilfredsstille resten av ERP-systemet, og mindre for de faktiske brukere i vedlikeholdsorganisasjonen. IFS er her unntaket og leverer et system som er utviklet fra “riktig ende” – altså først og fremmest et system for det operasjonelle som produksjon og vedlikehold.

ERP-systemer er utviklet mest for at økonomiavdelingen skal være fornøyd med rapporteringen og gir en arbeidsflyt som oppleves tyngre og mer fragmentert. Systemenes kompleksitet og dype integrering gjør at senere forbedringer med justeringer i  konfigurering blir krevende og vil ofte ikke bli utført. Mengden av typer spesialisert  programvare øker i antall og det er nok ønsketenkning kun å ha ett, stort system som kan alt.

Er man stor, tung og “dum” kan dette likevel være riktig type vedlikeholdssystem. Brukerne tvinges av systemet til faktisk å utføre registreringer korrekt: Dersom arbeidsordrer ikke opprettes, kan det heller ikke leveres ut deler, og dersom bestillingsanmodningen ikke er korrekt utfyldt, da blir det heller ingen bestilling, osv. Den dype integreringen med andre systemer gir fordeler med kontroll og effektivitet av de administrative arbeidsprosesser. Dobbeltregistreringer kan elimineres helt.

Til topp