FrostlandPrioriteringssystem

Et prioriteringssystem er nødvendig for at planlegger kan planlegge for effektiv utførelse. Mengden av arbeidsoppgaver er alt for stor til at utførelse kan skje i tur og orden som oppgavene dukker opp.

I alle CMMS-systemer er det mulig å tildele prioritet til arbeidsordrer. Når planleggeren, mekanikeren eller hvem som nå måtte stå for den daglige planleggingen setter seg ned for å gå gjennom arbeidsoppgaver, kan listen være lang og uoverskuelig. For å få overblikk og gjøre det enklere å bruke tiden rett, er det veldig greit å kunne sortere arbeidsordrer på prioritet. Da vil de mest kritiske oppgaver stå øverst på listen med fallende prioritet nedover og forhåpentligvis gjøre det enklere for planleggeren å ta rett beslutninger.

Utforming av prioritetssystem.

Ulike modeller for utforminger er i bruk som høy/middel/lav eller tall med 1,2,3 osv. En annen type utforming som her anbefales er å lenke prioritet sammen med en tidshorisont. Størrelsen av denne tidshorisonten bestemmes igjen av konsekvensene ved ikke å utføre vedlikeholdet. Et slik system er vist i tabellen til høyre.

Metoden er med på å rettlede i forhold til å velge rett prioritet som ellers fort blir veldig personavhengig. Metoden er også velegnet fordi det er ganske naturlig at de som står med et problem (ofte en operatør i produksjonen) også har en tendens til å mene at ting bør løses omgående. Og selvsagt er ingen vedlikeholdsorganisasjon dimensjonert for dette, og nødvendiggjør en (til tider hard) prioritering.

Hvem bør gi prioritering?

I de fleste tilfeller har planleggeren den beste oversikten og det kan argumenteres for at planleggeren er den som umiddelbart avgjør prioriteten. Men som alltid griper produksjon og vedlikehold dypt inn hverandres sfære og prioriteten vil ofte være et resultat av samarbeidet mellom de to avdelingene. Produksjonen kan ha den beste situasjonsoppfattelse i øyeblikket, men i andre tilfeller er det vedlikeholdsorganisasjonen som har den beste situasjonsoppfattelsen gitt viten om andre viktige oppgaver som er under utførelse eller som venter på utførelse. Vanligvis bør produksjon og vedlikehold kunne bli enige omkring prioriteringer med vanlig, god kommunikasjon.

En arbeidsflyt for å få denne kommunikasjonen til å fungere kan være som følger:

 1. Ett ukentlig møte avholdes hvor en representant fra produksjon og vedlikehold har mulighet for å drøfte planen for kommende uke.
 2. Et daglig morgenmøte avholdes hvor nye, innmeldte oppgaver kort presenteres og prioriteringer vil da her kunne enten gis eller justeres.

Arbeidsflyt prioriteringer

 1. I praksis kan man velge å la den første som melder inn ett behov i vedlikeholdssystemet gi oppgaven en prioritet. Det kan være en operatør som melder inn ett behov og som der og da velger å gi prioriteten «1 Akutt».
 2. Dernest leser planleggeren det innmeldte behovet og velger å endre til prioritet «3 Alvorlig» fordi planleggeren vurderer at oppgaven tydeligvis er gitt feil prioritering.
 3. På morgenmøtet nevnes den nye oppgaven og planleggeren kan sjekke med representanter for produksjonen at oppgaven faktisk ikke er akutt. Det har betydning fordi al arbeid som bryter med den daglige planen gjør at vedlikeholdsavdelingen for gjort mye mindre med tilgjengelige ressurser.
 4. På det ukentlige planleggingsmøtet er det en mulighet for avdelingene å kommunisere omkring de planlagte oppgaver i mer detalj og bli enige om prioriteringene.
PrioritetTid til konsekvensKonsekvens
1 AkuttUmiddelbart eller pågårNødsituasjon med tap. Pågående eller umiddelbart forestående sikkerhetsmessige, økonomiske, lovmessige eller miljømessige konsekvenser
2 Haster< 48 timerNært forestående eller sannsynlig sikkerhetsmessig, økonomisk, lovmessig eller miljømessig konsekvens
3 Medium< 1 ukeAlvorlig situasjon med potensiell alvorlig skade på utstyr med sikkerhetsmessig, økonomisk, lovmessig eller miljømessig konsekvens.
4 Lav< 1 månedIkke-kritisk vedlikehold på produksjonsutstyr
5 Revisjon og mulighetsbestemt> 1 månedVedlikehold som må vente til neste revisjon eller til muligheten byr seg.

FrostlandPrioriteringssystem

Et prioriteringssystem er nødvendig for at planlegger kan planlegge for effektiv utførelse. Mengden av arbeidsoppgaver er alt for stor til at utførelse kan skje i tur og orden som oppgavene dukker opp.

I alle CMMS-systemer er det mulig å tildele prioritet til arbeidsordrer. Når planleggeren, mekanikeren eller hvem som nå måtte stå for den daglige planleggingen setter seg ned for å gå gjennom arbeidsoppgaver, kan listen være lang og uoverskuelig. For å få overblikk og gjøre det enklere å bruke tiden rett, er det veldig greit å kunne sortere arbeidsordrer på prioritet. Da vil de mest kritiske oppgaver stå øverst på listen med fallende prioritet nedover og forhåpentligvis gjøre det enklere for planleggeren å ta rett beslutninger.

Utforming av prioritetssystem.

Ulike modeller for utforminger er i bruk som høy/middel/lav eller tall med 1,2,3 osv. En annen type utforming som her anbefales er å lenke prioritet sammen med en tidshorisont. Størrelsen av denne tidshorisonten bestemmes igjen av konsekvensene ved ikke å utføre vedlikeholdet. Et slik system er vist i tabellen til høyre.

Metoden er med på å rettlede i forhold til å velge rett prioritet som ellers fort blir veldig personavhengig. Metoden er også velegnet fordi det er ganske naturlig at de som står med et problem (ofte en operatør i produksjonen) også har en tendens til å mene at ting bør løses omgående. Og selvsagt er ingen vedlikeholdsorganisasjon dimensjonert for dette, og nødvendiggjør en (til tider hard) prioritering.

Hvem bør gi prioritering?

I de fleste tilfeller har planleggeren den beste oversikten og det kan argumenteres for at planleggeren er den som umiddelbart avgjør prioriteten. Men som alltid griper produksjon og vedlikehold dypt inn hverandres sfære og prioriteten vil ofte være et resultat av samarbeidet mellom de to avdelingene. Produksjonen kan ha den beste situasjonsoppfattelse i øyeblikket, men i andre tilfeller er det vedlikeholdsorganisasjonen som har den beste situasjonsoppfattelsen gitt viten om andre viktige oppgaver som er under utførelse eller som venter på utførelse. Vanligvis bør produksjon og vedlikehold kunne bli enige omkring prioriteringer med vanlig, god kommunikasjon.

En arbeidsflyt for å få denne kommunikasjonen til å fungere kan være som følger:

 1. Ett ukentlig møte avholdes hvor en representant fra produksjon og vedlikehold har mulighet for å drøfte planen for kommende uke.
 2. Et daglig morgenmøte avholdes hvor nye, innmeldte oppgaver kort presenteres og prioriteringer vil da her kunne enten gis eller justeres.

Arbeidsflyt prioriteringer

 1. I praksis kan man velge å la den første som melder inn ett behov i vedlikeholdssystemet gi oppgaven en prioritet. Det kan være en operatør som melder inn ett behov og som der og da velger å gi prioriteten «1 Akutt».
 2. Dernest leser planleggeren det innmeldte behovet og velger å endre til prioritet «3 Alvorlig» fordi planleggeren vurderer at oppgaven tydeligvis er gitt feil prioritering.
 3. På morgenmøtet nevnes den nye oppgaven og planleggeren kan sjekke med representanter for produksjonen at oppgaven faktisk ikke er akutt. Det har betydning fordi al arbeid som bryter med den daglige planen gjør at vedlikeholdsavdelingen for gjort mye mindre med tilgjengelige ressurser.
 4. På det ukentlige planleggingsmøtet er det en mulighet for avdelingene å kommunisere omkring de planlagte oppgaver i mer detalj og bli enige om prioriteringene.
PrioritetTid til konsekvensKonsekvens
1 AkuttUmiddelbart eller pågårNødsituasjon med tap. Pågående eller umiddelbart forestående sikkerhetsmessige, økonomiske, lovmessige eller miljømessige konsekvenser
2 Haster< 48 timerNært forestående eller sannsynlig sikkerhetsmessig, økonomisk, lovmessig eller miljømessig konsekvens
3 Medium< 1 ukeAlvorlig situasjon med potensiell alvorlig skade på utstyr med sikkerhetsmessig, økonomisk, lovmessig eller miljømessig konsekvens.
4 Lav< 1 månedIkke-kritisk vedlikehold på produksjonsutstyr
5 Revisjon og mulighetsbestemt> 1 månedVedlikehold som må vente til neste revisjon eller til muligheten byr seg.

Menu

Til topp