Om LMT

MLT har de siste 28 årene representert oppfinnerne av akseloppretting med laser, nemlig tyske Prüftechnik AG. MLT har sammen med Prüftechnik utviklet seg fra å utelukkende være verdensledende innen laseroppretting til å også opparbeide oss en sterk posisjon innen service og instrumenter for vibrasjonsteknikk, balansering, samt 3D-skanning og metrologi.

Tjenester

Motion amplification

En ny tjeneste fra MLT som gir deg nye øyne for feilsøking og årsaksanalyse på alle typer roterende maskineri og bevegelige strukturer. Det unike patenterte Iris M-systemet med Motion Amplification er et revolusjonerende høyshastighetskamera som fanger subtile bevegelser med video og forsterker disse til et nivå som gjør det mulig å visualisere og identifisere bevegelse med det blotte øye. 

Motor Condition Monitoring System (e-MCM) 

MCM er et innovativt online-system for tilstandskontroll og et vedlikeholdsverktøy for kritiske og roterende AC-maskiner. Den patenterte maskinlæringsalgoritmen som er innebygd i hver eneste MCM-enhet muliggjør feildetektering opp til 6 måneder i forveien. Takket være overvåkning døgnet rundt og sanntidsbaserte spennings- og strømanalyser (PSD – power spectra density) kan MCM oppdage elektriske, mekaniske, og prosessrelaterte feil for motorer og generatorer med fast og variabel omdreiningshastighet. 

Visuell skadekontroll med 3D-skanning 

Med bruk av 3D-skanning kan man følge opp skader og avvik på utstyr, og på mange måter ta med seg en bit av fabrikken eller anlegget med hjem. Man kan i fred og ro utarbeide rapporter og analysere problemer. 3D-skanning er en visuell målemetode som erstatter tidkrevende feltarbeid innen blant annet NDT. 

PARALIGN – et unikt opprettingssystem 

PARALIGN® er et system for oppmåling av parallellitet til valser. Dette gjøres ved hjelp av 3 lasergyroskop med ekstremt høy presisjon. Resultatet gis både grafisk og numerisk slik at man enkelt kan forstå hvilke korreksjoner som må gjøres, også i de delene av maskinen der det tradisjonelt ikke har vært mulig. 

3D-Skanning 

Innebærer å digitalt fange form, flater, og geometrier. Anvendelig for å gi et godt helhetsinntrykk av et objekt. Man kan også i ettertid utføre en rekke målinger eller lage en CAD-modell basert på 3D-skanningen. 

Produkter

NDT – Non Destructive Testing 

Ikke-destruktiv testing med visuelle målinger og virvelstrøm. 

3D-oppmåling og 3D-skanning 

MLT tilbyr en bred produktportefølje og tjenester innen 3D-oppmåling og 3D-skanning. Vi har opparbeidet bred kunnskap innen bransjen og har måleutstyr slik at vi kan hjelpe  deg med en rask og effektiv løsning tilpasset ditt behov. 

3D-skanning regnes fortsatt som et relativt nytt fagfelt, og utviklingen skjer i et forrykende tempo. Produktene blir stadig mer nøyaktige og raskere. MLT hjelper deg med å forstå fordelene ved å 3D-skanning, eller å forbedre dine kunnskaper innen fagfeltet. 

Inline metrology 

Smarte, kundetilpassede løsninger for automatisert 3D-skanning, kvalitetskontroll, og prosessoptimalisering, integrert i deres prosess. 

Med tett samarbeid med markedesledende leverandører innen 2D- og 3D-oppmåling kan vi tilby kostnadseffektive løsninger som leverer et pålitelig resultat. 

100% kvalitetskontroll uten tap i produksjonstakt kan høres ut som en utfordring, men med smarte sensorer er det mulig. Komponenter som tidligere måtte plukkes ut av produksjonslinjen for nøyaktig kvalitetskontroll kan nå inspiseres inline. 

Forhåndsprogrammerte toleranser og grenseverdier gjør det mulig for målesystemet å avgjøre om delen skal underkjennes og sorteres ut. Resultatet kan vises på en operatørskjerm eller integreres med andre systemer for rapportering og statistikk. 

Til topp