Bruk av oljeanalyser er et utmerket verktøy i forbindelse med tillstandsbasert vedlikehold og gir ofte mulighet for forlengelse av oljeskiftintervaller. Vil hjelpe med maksimal oppetid og store beløp spart i oljeavfall og driftsstans.

Invicta as ble etablert i 1984 av Ken Hughes. Ken hadde mange års erfaring som mekaniker/maskiningeniør fra gruveindustri i Australia, deretter diverse stillinger offshore for drillingselskaper i Afrika og i Nordsjøen. Etter tiden offshore, var Ken med å starte et  oljeanalyselaboratorium for et stort amerikansk selskap i Norge, før han startet Invicta AS noen år senere. De første årene ble laboratoriet drevet i Oslo sentrum, med hovedsakelig kunder fra anlegg, shipping og offshore. I 2005 tok Kevin Hughes over den daglige driften. Ken Hughes døde i 2010.

Invicta as laboratorium er i dag lokalisert på Ammerud, Oslo Nord. Dedikerte ansatte med kjemi eller maskin bakgrunn. 750 kvm lokaler med henholdsvis laboratorie, kontorer, lager og kurslokale. Laboratoriet er kontinuerlig oppgradert med fremtidsrettede instrumenter og teknikker som i kombinasjon med kompetent personell sørger for en kort leveringstid og resultater som er til å stole på.

Vi bestreber å rapportere innen 48 timer etter mottak (eks. helg/helligdager samt prøver som krever lenger tid å analysere pga metodikk) med diagnose som skal gjøre det enkelt for mottaker å forstå innholdet. Resultater sendes pr epost samt er tilgjengelige på vår nettjeneste (access.ilum.no).

Invicta as sitter på et unikt nettverk av kontakter i diverse bransjer, noe som gjør oss til en bra partner for oljerelaterte problemstillinger og tilstandsbasert vedlikehold.

Oljeanalyser på roterende maskineri avdekker oljens egenskaper, forurensninger i system og eventuelle slitasjemetaller tidligere enn noen annen teknologi.

Det sies at rundt 80% av alle havarier på maskiner og utstyr er relatert i forurenset olje og dårlig filtrering. Denne prosentandelen vil reduseres betraktelig om en bruker regelmessige oljeanalyser og forebyggende tiltak.

En stor oljeleverandør hevder at for hver 10,- kroner som legges i oljeanalyser, spares 45,- kroner på andre utgifter.

Dette kan du forvente ved bruk av oljeanalyser:

  • Færre havarier
  • Lengere oljeskiftintervaller
  • Færre ikkeplanlagte driftsstans
  • Økonomisk besparelse

Tjenester

Oljeanalyser
Oljeanalyse er et utmerket verktøy i et tilstandsbasert vedlikeholdssystem (TK/CBM). På denne måten kan en avdekke feilutvikling og planlegge vedlikeholdet ut ifra reelle vedlikeholdsbehov.
Drivstoffanalyser
Invicta kan tilby en rekke analysetjenester på forskjellige typer drivstoff, herunder JET, diesel, biodiesel og mer.

Bransjer

Offshore

Installasjoner offshore har en rekke komplekse maskiner og systemer som krever vedlikehold. Ved å implementere maskiner og systemer i et tilstandsbasert vedlikeholdssystem hvor regelmessige oljeanalyser inngår kan operatøren spare store beløp, og sørge for optimal driftstid.

Analysetjenester dekker behov fra feks. DNV GL (Classification notes 10.2 – Guidance for condition monitoring) .

Industri
Analysetjenester i forbindelse med tillstandsbasert vedlikehold og forlengelse av oljeskiftintervaller vil hjelpe med maksimal oppetid og store beløp spart i oljeavfall og driftsstans.
Luftfart
Analyser av olje fra fremdriftssystemer og styresystemer vil gi en tidlig indikasjon på feil, både mekanisk og oljeteknisk. En rekke systemprodusenter anbefaler rutinemessige analyser av olje og drivstoff.
Transport
Analysetjenester kan benyttes til forlengelse av oljeskiftintervall, helsekontroll av utstyr, feilsøking og drivstoffkvalitet.
Personbil
Kontroller helsetilstanden på motor, girkasse. Er korrekt olje benyttet? Kontroller om oljen virkelig kan brukes i 30.000 km som spesifisert. Et godt verktøy i garantisaker og forsikringssaker.
Anlegg/Gruve
Overvåk systemene med regelmessige oljeprøver for å forlenge levetiden på systemer/komponenter og for å redusere oljeskiftintervaller.
Kjøling/Varme
Kontroller om oljen bør byttes eller ikke. Mye olje byttes på timebasis som fører til store kostnader for eier som ofte er unødvendig. En oljeprøve vil bekrefte om det finnes unormal slitasje eller forurensninger, samt kan og gi en indikasjon om helsetilstanden på kjølemediet.
Til topp