Infor EAM – ett verdensledende webbasert vedlikeholdssystem

Infor en global leder på området programvare for vedlikehold. Prevas har vært Infor-partner i 20 år i de nordiske landene og forhandler og implementerer Infor EAM-suiten.

I tillegg til Infor EAM-løsningen tilbyr Prevas også en rekke løsninger og produkter som supplerer EAM-forretningsløsningen. Prevas er en nordisk leder på IT-produksjonsarenaen og tilbyr integrerte sanntidsløsninger der driftsmiddel- og vedlikeholdshåndtering er en integrert del av den total IT-støtten for produksjonsanlegget.

Infor EAM Enterprise, som er en 100 % webbasert løsning full av funktjonalitet lar deg kontinuerlig følge med på tilstanden og ytelsen til driftsmidlene, evaluere data for å finne viktige trender og avvik, forutsi ytelsesproblemer og ta beslutninger som sørger for bedre effektivitet.

Prevas har drøyt 80 EAM-kunder i de nordiske landene – på verdensbasis har de over 15 000 installasjoner – inkludert mer enn 60 % av Fortune 500-selskapene.

EAM Enterprise tar hånd om de største utfordringene med driftsmidlene, fra forebyggende vedlikehold for vareproduksjon til prediktivt vedlikehold for mat- og drikkeselskaper, håndtering av utslipps- og energibehov innen cellulose og papir, risikobasert vedlikehold i biovitenskapsbedrifter, flåtehåndtering for transportselskaper, lineær kapitalforvaltning for olje og gass, driftsmiddelsporing og tilstandsbasert vedlikehold for bedrifter i den offentlige sektoren og så videre.

For mer informasjon, se leverandørens egen hjemmeside her.

Leverandør:
Prevas
Til topp