Aquacom er et system for teknisk drift og vedlikehold spesialisert mot oppdrett og tar seg av hele verdikjeden fra settefiskanlegg til slakteri.

Aquacom gir full oversikt og kontroll over alt teknisk utstyr som inngår i oppdrettsselskapets virksomhet.
Teknisk drift, sertifisering, vedlikehold og ressursplanlegging er fullintegrert i Aquacom familien som består av modulene; offshore, onshore, vessels og planner. Modulene kan benyttes som uavhengige moduler eller settes opp samlet til et helhetlig integrert drifts og vedlikeholdssystem for hele verdikjeden.

Systemet tilbyr integrerte værmeldinger og statistiske data for de nøyaktige lokasjoner for best mulig planlegging av havbruksoperasjoner.

Aquacom tilfredsstiller alle krav i NYTEK-forskriften knyttet til inspeksjoner og teknisk vedlikehold.

Aquacom er utviklet av Aqua Knowledge som er eid av Mørenot.

Moduler

Offshore

Offshore modulen (tidligere MMCD) har vært en del av hverdagen til mange oppdrettsselskaper siden lanseringen i 2011. Alle tekniske komponenter på sjøanlegget – både over og under vann legges inn i offshore modulen og bruker har da full tilgang til sertifikater, utløpsdatoer, tekniske spesifikasjoner, sjekklister, brukerhåndbok, etc. Komponentene kan også flyttes mellom lokaliteter uten at historiske data går tapt. Har du tilgang til flere lokaliteter eller hele selskapet får du på en enkelt side statusoversikt som viser åpne avvik for alle anlegg, utløpte sertifikater og andre viktige hendelser. Det kan også genereres en ukentlig rapport for alle anlegg som sendes direkte på mail til ansvarlig leder.

Onshore

Settefiskanlegg, postsmoltanlegg og slakterier er eksempel på landanlegg som har tatt i bruk onshore modulen for teknisk drift av maskiner og utstyr. Alle typer sjekkpunkt og vedlikehold kan legges inn på komponenter som pumper, generatorer, forsystemer og lignende. Sammen med offshore modulen kan ledere enkelt få full oversikt over teknisk status på både sjø og landanlegg via selskapsoversikten i Aquacom.

Vessels

Større og mindre båter tilknyttet oppdrettsanlegg har krav til og behov for god teknisk oppfølging. Aquacom modulen «Vessels» er utviklet for å ivareta dette på alle typer fartøy. Oljeskift, sikkerhetsutstyr, opplæring og sertifikater er noen av funksjonene som dekkes i denne modulen. Flere og flere oppdrettsselskaper tar i bruk vessels modulen for å få bedre driftssikkerhet og for å dokumentere at krav i forskrift for fartøy mellom 8 og 15 meter blir fulgt.

Planner

 

Aquacom Planner er siste tilskudd i Aquacom familien. God planlegging av havbruksoperasjoner kan være krevende – spesielt på værutsatte lokasjoner. Planner modulen har innlagt 7-10 dagers bølgevarsel og gir brukeren mulighet til å sette kriterier for gjennomføring av hele eller deler av operasjonen og sammenstille dette med reelle bølgevarsler. Det blir fort tydelig om operasjonen kan gjennomføres eller om den må flyttes til et annet tidspunkt eller til en annen lokasjon med bedre bølgeforhold. Bølgevarselet har en nøyaktighet på 100×100 meter.

Modulen har også innlagt statistiske bølgedata for lokasjonen. Dette gir mulighet for å planlegge en komplett driftssyklus på lokaliteten eller vurdere driftsmulighetene på en fremtidig lokalitet.

Aquacom planner er et direkte resultat av et 2 årig forskningsprosjekt som tar sikte på å løse flere utfordringer med drift av eksponerte lokaliteter.

Quality

Quality er en fleksibel modul som gir deg verktøy for både HMSK og avvikshåndtering:

  • Legg inn én eller flere kvalitetshåndbøker for hele selskapet eller spesifikt for lokalitet eller fartøy.
  • Legg til kapitler og prosedyrer sammen med medforfattere. Kvalitetsansvarlig kan signere og publisere.
  • Obligatorisk lesing? Dine ansatte får egen leseliste på dashboardet hvor de kan kvittere for å ha lest nye eller oppdaterte prosedyrer.
  • Avvik registreres enkelt og kobles til det aktuelle utstyret der det er aktuelt.

I kombinasjon med de øvrige modulene i Aquacom-familien vil du og dine ansatte ha full oversikt over leselister, avvik som må håndteres, vedlikehold som må utføres eller operasjoner og arbeidsordre man skal delta i, fra vårt oversiktlige dashboard.

I kombinasjon med Vessels-modulen vil Quality dekke ditt verktøysbehov for sikkerhetsstyring / ISM.

Til topp