IFS Cloud sin omfattende vedlikeholdsløsning støtter alle aspekter av EAM innen ulike industrier 

IFS tilbyr med sitt EAM et vedlikeholdssystem med fokus på også andre logistikk- og størrefunksjoner nødvendige i ekte Asset Managemet:

 • Prosjetstyringsverktøy og engineering designet også for videreføring i driftsfasen.
  • Kontroll på data og utstyrsdokumentasjon helt fra start og videre gjennom hele livssyklusen.
 • Sterkt dokumentstyringsverktøy for både utstyrsdokumentasjon og andre styrte dokumenter som prosedyrer og skjema
 • Integrerte HMS-funksjoner for best mulig effektivitet og praksis bruk av HMS-verktøy.

Systemet skiller seg ut ved både å tilby eget ERP og et selvstendig vedlikeholdssystem (IFS EAM). I motsetning til andre ERP-systemers vedlikeholdsmodul (EAM), ble vedlikeholdssystemet i IFS først og fremmest utviklet med tanke på behovet for effektiv produksjon og vedlikehold. IFS kan derfor benyttes som selvstendig vedlikeholdssystem parallelt med andre ERP, eller for høyeste grad av integrasjon – sammen med IFSs eget ERP.

EAM-systemet passer for mellom store og store bedrifter med 100+ brukere av EAM-systemet. Systemet leveres med spesialtilpassede funksjoner og arbeidsprosesser for ulike bransjer.

Nøkkelfunksjonalitet

Omfattende asset register /multi navigator

Støtte for strukturert vedlikehold, inkludert SFM, FRACAS og FMECA

Forebyggende vedlikeholdsfunksjonalitet som støtter:

  • Kalender, hendelses- og tilstandsbasert vedlikehold  
  • Kalender, bruk, tilstand , prediktiv og preskriptiv 
   • Utskiftninger og elimineringer 
   • PM-programmer for å støtte gruppering av arbeidspakker / gruppering av assets 

Pålitelighetssentrert vedlikeholdsfunksjonalitet 

IOT- innebygd, med konfigurerbar arbeidsflyt 

Integrert risikostyring  

Innebygd kvalitetssikring bestående av:

  • Revisjonssplanlegging 
  • Audit Management 
  • Avviks Rapportering 
  • Korrigerende og forebyggende tiltak 
  • Endringsstyring 

Vedlikehold Optimalisering av planlegging (Gantt) 

Mobilløsninger – Online/Offline

Underleverandør B2B-portaler

Omfattende end-to-end rapportering

Innebygd støtte for Data-analyse og AI

Underleverandør B2B-portaler

Business Process Automation ( BPA)

Augmented Collaboration

Unikt brukergrensesnitt basert på lobby`er

Bransjer

Industri og prosess
Kraftproduksjon og -distribusjon
Olje og gass
Næringsmiddel
Luftfart
Forsvar og romfart
Fasilitet og bygg
Kommunikasjon og tele
Servicevirksomhet og feltservice
Til topp