MetoderRBI Risikobasert Inspeksjon

RBI Risikobasert Inspeksjon (eng. Risk Based Inspection) benyttes spesielt innen olje- og gassindustrien og er en risikoanalyse som er rettet mot statisk utstyr.

Metoden er hovedsakelig rettet mot rør, men også ventiler, varmevekslere, tanker og reaktorer er med. Fokus er på potensielle lekkasjer og på inspeksjonsprogrammet som skal redusere risikoen relatert til lekkasjer. Inspeksjonsprogrammet blir til på bakgrunn av den tilhørende risikoanalysen som her kan kaldes for RBI.

I olje- og gassindustrien er det mye som kan gå alvorlig galt fordi mengdene som håndteres er veldig store. I tillegg er mediet som håndteres ofte brannfarlig, eksplosjonsfarlig, giftig, miljøskadelig, har høyt trykk og høy temperatur. Lekkasjer vil typisk være feil med store konsekvenser. RBI-analysen er et viktig beslutningsgrunnlag for hvilke vedlikeholdsaktiviteter som bør utføres og med hvilket intervall de skal utføres i forhold til sikkerhet.

Konsekvenser ved lekkasjer vurderes opp mot personell, miljø, reparasjonskostnader og konsekvenser for produksjon. For å vurdere sannsynligheter i risikoanalysen utnyttes viten omkring ulike typer degradering som korrosjon, erosjon og utmatting kombinert med materialtype, type medium og forhold som trykk og temperatur. Det eksisterer tilstrekkelig viten omkring degraderingsmekanismer til at degraderingshastigheten kan estimeres og degraderingshastigheten blir da et mål for sannsynligheten. Jo høyre degraderingshastighet, jo høyere risiko, og poenget er så å redusere risikoen med de riktige vedlikeholdsaktiviteter.

 Opprette vedlikeholdsprogram 

Ved hjelp av RBI-analyse opprettes en viktig del av vedlikeholdsprogrammet vedrørende statisk utstyr hvor lekkasjer kan oppstå. Vedlikeholdsaktiviteten vil typisk være inspeksjonsmetoder med NDT (Non-Destructive Testing) hvor man, uten å gjøre inngrep i utstyret, typisk ser etter sprekkdannelse og måler resterende materialtykkelse. Utstyr som er vurdert å overskride et forhåndsdefinert risikonivå vil bli underlagt en tidsbasert tilstandskontroll som inkorporeres i vedlikeholdsprogrammet. Et viktig aspekt ved RBI-analysen er også at man får identifisert utstyr hvor inspeksjon ikke er nødvendig for å spare unødig arbeid. 

MetoderRBI Risikobasert Inspeksjon

RBI Risikobasert Inspeksjon (eng. Risk Based Inspection) benyttes spesielt innen olje- og gassindustrien og er en risikoanalyse som er rettet mot statisk utstyr.

Metoden er hovedsakelig rettet mot rør, men også ventiler, varmevekslere, tanker og reaktorer er med. Fokus er på potensielle lekkasjer og på inspeksjonsprogrammet som skal redusere risikoen relatert til lekkasjer. Inspeksjonsprogrammet blir til på bakgrunn av den tilhørende risikoanalysen som her kan kaldes for RBI.

I olje- og gassindustrien er det mye som kan gå alvorlig galt fordi mengdene som håndteres er veldig store. I tillegg er mediet som håndteres ofte brannfarlig, eksplosjonsfarlig, giftig, miljøskadelig, har høyt trykk og høy temperatur. Lekkasjer vil typisk være feil med store konsekvenser. RBI-analysen er et viktig beslutningsgrunnlag for hvilke vedlikeholdsaktiviteter som bør utføres og med hvilket intervall de skal utføres i forhold til sikkerhet.

Konsekvenser ved lekkasjer vurderes opp mot personell, miljø, reparasjonskostnader og konsekvenser for produksjon. For å vurdere sannsynligheter i risikoanalysen utnyttes viten omkring ulike typer degradering som korrosjon, erosjon og utmatting kombinert med materialtype, type medium og forhold som trykk og temperatur. Det eksisterer tilstrekkelig viten omkring degraderingsmekanismer til at degraderingshastigheten kan estimeres og degraderingshastigheten blir da et mål for sannsynligheten. Jo høyre degraderingshastighet, jo høyere risiko, og poenget er så å redusere risikoen med de riktige vedlikeholdsaktiviteter.

 Opprette vedlikeholdsprogram 

Ved hjelp av RBI-analyse opprettes en viktig del av vedlikeholdsprogrammet vedrørende statisk utstyr hvor lekkasjer kan oppstå. Vedlikeholdsaktiviteten vil typisk være inspeksjonsmetoder med NDT (Non-Destructive Testing) hvor man, uten å gjøre inngrep i utstyret, typisk ser etter sprekkdannelse og måler resterende materialtykkelse. Utstyr som er vurdert å overskride et forhåndsdefinert risikonivå vil bli underlagt en tidsbasert tilstandskontroll som inkorporeres i vedlikeholdsprogrammet. Et viktig aspekt ved RBI-analysen er også at man får identifisert utstyr hvor inspeksjon ikke er nødvendig for å spare unødig arbeid. 

Til topp