MetoderHAZOP

HAZOP – Hazard and Operability Analysis eller Hazard and Operability Study har som formål å identifisere farer ved et gitt design.

En fare vil under visse omstendigheter kunne føre til en ulykke. HAZOP er mindre brukt i forhold til produksjon og vedlikeholdsbehov i ferdiginstallerte anlegg, og er i stedet rettet mot anlegg i prosessindustrien i den avsluttende del av designfasen. Designet må være tilpass modent slik at prosess- og instrumenteringsdiagrammer er ferdige og hele analysen baserer seg på disse diagrammene. Et team med ulike kompetanser på prosessanlegget går systematisk gjennom prosess- og instrumeneteringsdiagrammene for å finne potensielle problematiske forhold som kan oppstå under drift. Oppstart, nedstengning og andre relevante driftsmodi vil være utgangspunkter for analyse. Funnene registreres så i ett skjema med ulike tiltak. Et tiltak vil for eksempel kunne være opprettelse av en vedlikeholdsaktivitet som i et gitt tilfelle vurderes å være et effektivt risikoreduserende tiltak. Andre aktiviteter for å forhindre uønskede hendelser kan også være operasjonelle prosedyrer eller designendringer som må utføres.

Ledeord

Metoden går ut på å benytte ledeord og kombinere disse med parametere. Kombinasjonen av ledeord og parametere vil så definere en tilstand som avviker fra de antatte designparametere og man må så vurdere risikoen med denne tilstanden. Eksempler på ledeord er INGEN, MER, MINDRE og MOTSATT RETNING. Ledeordene settes så sammen med relevante parametere for prosessen. Eksempler på parametere er nivå, trykk og gjennomstrømning. Kombinasjoner av ledeord og parametere som definerer et avvik i prosessen kan da være høyt nivå, lavt nivå, høyt trykk, lavt trykk, ingen gjennomstrømming, stor gjennomstrømning osv. Ledeord og parametere vil være noe tilpasset alt etter hvilken typen av utstyr som er under behandling.

På denne vis gjennomgås designet systematisk fra ende til annen, og målet er å identifisere kombinasjoner av tilstander som ikke er åpenlyse. I HAZOP analysen benyttes et skjema veldig lik et FMECA-skjema og resultatet kan være nødvendige tiltak som opprettelse av prosedyrer ved drift, designendringer eller kanskje at punktet må utredes ytterligere gjennom mer grundige risikoanalyser. HAZOP kommer sent inn i designprosessen, er omfattende og involverer en del folk og må begrenses til det analysemetoden er mest velegnet til. Derfor må en del risikovurderinger være utført og behandlet og dokumentert på forhånd og er ikke meningen at HAZOP skal gape over alt.

MetoderHAZOP

HAZOP – Hazard and Operability Analysis eller Hazard and Operability Study har som formål å identifisere farer ved et gitt design.

En fare vil under visse omstendigheter kunne føre til en ulykke. HAZOP er mindre brukt i forhold til produksjonen og vedlikeholdsbehov i ferdiginstallerte anlegg, og er i stedet rettet mot anlegg i prosessindustrien i den avsluttende del av designfasen. Designet må være tilpass modent slik at prosess- og instrumenteringsdiagrammer er ferdige og hele analysen baserer seg på disse diagrammene. Et team med ulike kompetanser på prosessanlegget går systematisk gjennom prosess- og instrumeneteringsdiagrammene for å finne potensielle problematiske forhold som kan oppstå under drift. Oppstart, nedstengning og andre relevante driftsmodi vil være utgangspunkter for analyse. Funnene registreres så i ett skjema med ulike tiltak. Et tiltak vil for eksempel kunne være opprettelse av en vedlikeholdsaktivitet som i et gitt tilfelle vurderes å være et effektivt risikoreduserende tiltak. Andre aktiviteter for å forhindre uønskede hendelser kan også være operasjonelle prosedyrer eller designendringer som må utføres.

Ledeord

Metoden går ut på å benytte ledeord og kombinere disse med parametere. Kombinasjonen av ledeord og parametere vil så definere en tilstand som avviker fra de antatte designparametere og man må så vurdere risikoen med denne tilstanden. Eksempler på ledeord er INGEN, MER, MINDRE og MOTSATT RETNING. Ledeordene settes så sammen med relevante parametere for prosessen. Eksempler på parametere er nivå, trykk og gjennomstrømning. Kombinasjoner av ledeord og parametere som definerer et avvik i prosessen kan da være høyt nivå, lavt nivå, høyt trykk, lavt trykk, ingen gjennomstrømming, stor gjennomstrømning osv. Ledeord og parametere vil være noe tilpasset alt etter hvilken typen av utstyr som er under behandling.

På denne vis gjennomgås designet systematisk fra ende til annen, og målet er å identifisere kombinasjoner av tilstander som ikke er åpenlyse. I HAZOP analysen benyttes et skjema veldig lik et FMECA-skjema og resultatet kan være nødvendige tiltak som opprettelse av prosedyrer ved drift, designendringer eller kanskje at punktet må utredes ytterligere gjennom mer grundige risikoanalyser. HAZOP kommer sent inn i designprosessen, er omfattende og involverer en del folk og må begrenses til det analysemetoden er mest velegnet til. Derfor må en del risikovurderinger være utført og behandlet og dokumentert på forhånd og er ikke meningen at HAZOP skal gape over alt.

Til topp