MetoderFeiltreanalyse

Feiltreanalyse, eller FTA, er en relativ ukomplisert metode som leverer en lettfattelig og visuell oversikt slik at viktige årsakssammenhenger ikke overses.

Metoden er allsidig og benyttes til følgende:

  • Pålitelighetsanalyse i driftsfase
  • Pålitelighetsanalyse i designfase
  • Risikoanalyse
  • Beslutningsanalyse
  • Feilfinning på eksisterende system

Treet består av en topphendelse med innledende hendelser under seg. Disse bindes sammen av logiske porter som består av «og» porter og «eller» porter.
Første steg er å definere topphendelsen. Topphendelsen er den uønskede hendelsen som er målet for analysen. «Manglende kjøling på Maskin A» kunne være et eksempel på en sådan topphendelse. Topphendelsen kan også kaldes  for initierende hendelse.

Neste steg er å tilføye inngangshendelser, som representerer de årsakene som må til for å muliggjøre topphendelsen. I det følgende er utgangspunktet et system med to kjølepumper, hvor kun den ene behøver å være i drift for å oppnå tilstrekkelig kjøling. Innledende hendelser blir da «Kjølepumpe 1 starter ikke» og Kjølepumpe 2 starter ikke». Begge hendelser må skje samtidig og den logiske porten må da være en «og» port.«Kjølepumpe 1 starter ikke» og «Kjølepumpe 2 starter ikke» kan også ha innledende hendelser. For eksempel kan innledende hendelser være at det er feil på en temperaturtransmitter eller at systemet står i manuell. Her blir den logiske porten en «eller» port fordi kun en av de to hendelser behøver å inntreffe før pumpene ikke kan starte. Sådan bygges det videre på treet inntil alle relevante innledende hendelser er med.

Dette skaper en god oversikt over mekanismene som leder til topphendelsen og det sikres en strukturert framgangsmåte som hjelper til å motvirke at viktige årsaker overses. Det er også mulig for andre, som ellers ikke ha erfaring med denne typen analyser, i likevel å kunne bidra eller ta lærdom fra en feiltreanalyse. I mange tilfeller vil vedlikeholdspersonell og operatører med erfaring fra drift av det valgte systemet kunne bidra.

Fokus og tyngden i en feiltreanalyse er mest på systemer og utstyr. Men poenget med analysen er å få belyst  sammenhenger som relaterer til topphendelsen, og da er i prinsippet ingen grunn til å begrense seg til kun utstyr og systemer. Feil utført eller manglende vedlikehold, operatørfeil osv. kan være eksempler på innledende hendelser som også kan være relevante å få strukturert gjennom FTA.

MetoderFeiltreanalyse

Feiltreanalyse, eller FTA, er en relativ ukomplisert metode som leverer en lettfattelig og visuell oversikt slik at viktige årsakssammenhenger ikke overses.

Metoden er allsidig og benyttes til følgende:

  • Pålitelighetsanalyse i driftsfase
  • Pålitelighetsanalyse i designfase
  • Risikoanalyse
  • Beslutningsanalyse
  • Feilfinning på eksisterende system

Treet består av en topphendelse med innledende hendelser under seg. Disse bindes sammen av logiske porter som består av «og» porter og «eller» porter.
Første steg er å definere topphendelsen. Topphendelsen er den uønskede hendelsen som er målet for analysen. «Manglende kjøling på Maskin A» kunne være et eksempel på en sådan topphendelse. Topphendelsen kan også kaldes  for initierende hendelse.

Neste steg er å tilføye inngangshendelser, som representerer de årsakene som må til for å muliggjøre topphendelsen. I det følgende er utgangspunktet et system med to kjølepumper, hvor kun den ene behøver å være i drift for å oppnå tilstrekkelig kjøling. Innledende hendelser blir da «Kjølepumpe 1 starter ikke» og Kjølepumpe 2 starter ikke». Begge hendelser må skje samtidig og den logiske porten må da være en «og» port.«Kjølepumpe 1 starter ikke» og «Kjølepumpe 2 starter ikke» kan også ha innledende hendelser. For eksempel kan innledende hendelser være at det er feil på en temperaturtransmitter eller at systemet står i manuell. Her blir den logiske porten en «eller» port fordi kun en av de to hendelser behøver å inntreffe før pumpene ikke kan starte. Sådan bygges det videre på treet inntil alle relevante innledende hendelser er med.

Dette skaper en god oversikt over mekanismene som leder til topphendelsen og det sikres en strukturert framgangsmåte som hjelper til å motvirke at viktige ting overses. Det er også mulig for andre, som ellers ikke ha erfaring med denne typen analyser, i likevel å kunne bidra eller ta lærdom fra en feiltreanalyse. I mange tilfeller vil vedlikeholdspersonell og operatører med erfaring fra drift av det valgte systemet kunne bidra.

Fokus og tyngden i en feiltreanalyse er mest på systemer og utstyr. Men poenget med analysen er å få belyst  sammenhenger som relaterer til topphendelsen, og da er i prinsippet ingen grunn til å begrense seg til kun utstyr og systemer. Feil utført eller manglende vedlikehold, operatørfeil osv. kan være eksempler på innledende hendelser som også kan være relevante å få strukturert gjennom FTA.

Til topp