MetoderMetoder og verktøyer innen drift og vedlikehold

Lean og TPS er eksempler på brede metoder, og 5S og RBI er eksempler på mer spesialiserte metoder. Metodene nedenfor anses for å være de vanligste og vil for mange være en nødvendig del av driften.

Før man eventuelt begynner å shoppe rundt mellom ulike metoder, bør man erkjenne at mange kun er et supplement til kjerneelementene. Ofte innfrir en metode ikke forventningene fordi jakten på raske resultater sorterer fra de virkelige driverne av effektivitet. Man ønsker at det finns en oversiktlig metode som kan implementeres og gi målbare resultater innen rimelig tid og med liten ressursbruk. Men slike metoder eksisterer ikke – om de gjorde ville alle ha brukt de.  

I begynnelsen vil man ofte se en forbedring med nesten uansett metode. Etter hvert vil ting dog dø ut igjen. Handlekraft og gode resultater kombinert med liten ressursbruk og stram tidslinje er forførende, men satsingen er garantert på feil hest. 

LEAN og TPS (Toyota Production System) er overordnede metoder. De dekker det meste og kalles også for produksjonssystemer. Andre metoder som RCM, TPM, Value Driven Maintenance eller mer spesifikke teknikker som feiltreanalyse, OEE, RBI eller 5S kan gjerne skyves inn under paraplyen til LEAN eller TPS. Den reneste formen av LEAN og TPS er tenkemåter og teknikker som virker. Puritansk dogmatisme er ikke LEAN eller TPS.   

Mange velger å bytte ut originaletikettene med egne navn. Uten å være ment som kritikk, så er Mercedes-Benz Production System og Electrulux Manufacturing System eksempler som neppe skiller seg ut med originalt innhold.  

Vær oppmerksom på konsultenbransjen som en flittig produsent av slangeolje. Nye navn og metoder lanseres, og fellesnevneren er gode resultater med liten innsats. Six Sigma (eller nyeste skudd på stammen: LEAN Six Sigma), Smart Manufacturing, Industri 4.0 er eksempler som bør møtes med skepsis. Som med selvhjelpsbøker er det et godt marked å være i. 

MetoderMetoder og verktøyer innen drift og vedlikehold

Lean og TPS er eksempler på brede metoder, og 5S og RBI er eksempler på mer spesialiserte metoder. Metodene nedenfor anses for å være de vanligste og vil for mange være en nødvendig del av driften.

Før man eventuelt begynner å shoppe rundt mellom ulike metoder, bør man erkjenne at mange kun er et supplement til kjerneelementene. Ofte innfrir en metode ikke forventningene fordi jakten på raske resultater sorterer fra de virkelige driverne av effektivitet. Man ønsker at det finns en oversiktlig metode som kan implementeres og gi målbare resultater innen rimelig tid og med liten ressursbruk. Men slike metoder eksisterer ikke – om de gjorde ville alle ha brukt de.  

I begynnelsen vil man ofte se en forbedring med nesten uansett metode. Etter hvert vil ting dog dø ut igjen. Handlekraft og gode resultater kombinert med liten ressursbruk og stram tidslinje er forførende, men satsingen er garantert på feil hest. 

LEAN og TPS (Toyota Production System) er overordnede metoder. De dekker det meste og kalles også for produksjonssystemer. Andre metoder som RCM, TPM, Value Driven Maintenance eller mer spesifikke teknikker som feiltreanalyse, OEE, RBI eller 5S kan gjerne skyves inn under paraplyen til LEAN eller TPS. Den reneste formen av LEAN og TPS er tenkemåter og teknikker som virker. Puritansk dogmatisme er ikke LEAN eller TPS.   

Mange velger å bytte ut originaletikettene med egne navn. Uten å være ment som kritikk, så er Mercedes-Benz Production System og Electrulux Manufacturing System eksempler som neppe skiller seg ut med originalt innhold.  

Vær oppmerksom på konsultenbransjen som en flittig produsent av slangeolje. Nye navn og metoder lanseres, og fellesnevneren er gode resultater med liten innsats. Six Sigma (eller nyeste skudd på stammen: LEAN Six Sigma), Smart Manufacturing, Industri 4.0 er eksempler som bør møtes med skepsis. Som med selvhjelpsbøker er det et godt marked å være i. 

Til topp