LedelseMål og Krav

Mål og krav danner føringer og er nødvendige for at driftsorganisasjonen skal kunne levere i tråd med overordnete mål og (bedrifts)politikk.

For at driftsorganisasjonen ikke skal bomme på viktige områder må den være bevisst på sine mål og krav og sørge for at måleparametre/indikatorer både er formulert og registreres. Det er ikke en selvfølgelighet at nødvendige indikatorer/KPI`er eksisterer i organisasjonen eller at grunnlaget for beregning umiddelbart er til stede.

Det er ikke god praksis at vedlikeholdsorganisasjonen uten videre får tildelt mål i stil med: 

Selv om målene tilsynelatende synes å være gode, så er ikke vedlikeholdsorganisasjonen en egen ø som kan være fornøyd med å nå egne mål. Vedlikeholdsorganisasjonen er ikke til for egen fornøyelse og den er heller ikke til for at produksjonsavdelingen skal være fornøyd. 

Formålet med vedlikeholdsorganisasjonen er å bidra til å nå forretningsmålene i selskapet. Og for å nå forretningsmålene har selskapet vanligvis utviklet en overordnet strategi og politikk. Politikk er retningslinjer for hvordan organisasjonen skal løse sine oppgaver, inkludert strategiarbeid på lavere nivåer – som for eksempel vedlikeholdsstrategien.

LedelseMål og Krav

Mål og krav danner føringer og er nødvendige for at driftsorganisasjonen skal kunne levere i tråd med overordnete mål og (bedrifts)politikk.

For at driftsorganisasjonen ikke skal bomme på viktige områder må den være bevisst på sine mål og krav og sørge for at måleparametre/indikatorer både er formulert og registreres. Det er ikke en selvfølgelighet at nødvendige indikatorer/KPI`er eksisterer i organisasjonen eller at grunnlaget for beregning umiddelbart er til stede.

Det er ikke god praksis at vedlikeholdsorganisasjonen uten videre får tildelt mål i stil med: 

  • % OEE,
  • % andel forebyggende vedlikehold
  • 100 % samsvar med myndighetskrav
  • Nullvisjon på arbeidsskader
  • Osv.

Selv om målene tilsynelatende synes å være gode, så er ikke vedlikeholdsorganisasjonen en egen ø som kan være fornøyd med å nå egne mål. Vedlikeholdsorganisasjonen er ikke til for egen fornøyelse og den er heller ikke til for at produksjonsavdelingen skal være fornøyd. 

Formålet med vedlikeholdsorganisasjonen er å bidra til å nå forretningsmålene i selskapet. Og for å nå forretningsmålene har selskapet vanligvis utviklet en overordnet strategi og politikk. Politikk er retningslinjer for hvordan organisasjonen skal løse sine oppgaver, inkludert strategiarbeid på lavere nivåer – som for eksempel vedlikeholdsstrategien.

Til topp