ØkonomiKostnad ved tapt produksjon

At tapt produksjon er både er den mest oversette og mest undervurderte kostnaden er nok en trygg påstand.

I jakten på lavest mulig kostnad per produsert enhet er det naturlig med et stort kostnadsfokus. Det regnes opp og ned på kostnader knyttet til lønn, råvarer, vedlikehold, logistikk osv. Men under overflaten lurer en betydelig kostnad som vanligvis ikke beregnes. Det gjelder kostnad for tapt produksjon og oppstår når produksjonene står uplanlagt samtidig som kostnadene raser av gårde. Og kostnadene raser alltid av gårde når produksjonen står uplanlagt.

Fire grunnleggende forhold må med når denne kostnad beregnes:

 1. Faste kostnader galopperer fortsatt uansett om produksjonen går eller står. Dette gjelder for rentekostnader, leiekostnader, forsikringer osv.
 2. Selv mange variable kostnader vil fortsatt rulle. Det gjelder spesielt for lønnstimer, men også en del materialer og energi vil ofte gå tapt ved en uplanlagt stans.
 3. Varene som ikke ble produsert under nedetiden vil ofte representere en tapt inntekt tilsvarende det tapte salget.
 4. Alvorlige driftsstanser bidrar med vesentlig risiko som ikke er synlig i et regnskap. Det kan være forsinkelser på leveranser, kvalitetstap og en lang hale av andre ubehageligheter følger ofte med.

I beregningen må det også, som alltid, gjøres noen antakelser, og nedenstående antakelser vil være gode nok i mange tilfeller:

 1. Alt som produseres kan selges. Det er i praksis nesten umulig å regne på skjulte kostnader og de er nesten garantert å bli undervurdert. Antakelsen om at alt kan selges kan derfor ofte benyttes med god samvittighet selv om antakelsen strengt tatt ikke helt holder vann. Dette blir da «i mangel på bedre», men man vil nesten garantert være mye nærmere virkeligheten i forhold til å ignorere tapt produksjon.
 2. Lønnskostnaden anses å være en fast kostnad i perioder med uplanlagt nedetid. Antakelsen er rimelig når ansatte her ikke kan benytte tiden sin til å produsere salgbar vare. I praksis er det helt urealistisk med antakelsen at ansatte vanligvis kan settes til annet arbeid som “uansett skulle ha vært utført” ved uplanlagt stopp.

I sin simpleste form får man: Kostnad tapt produksjon = Profitt per produsert enhet x Antall enheter i tapt produksjon

For å illustrere litt mer i detalj hvordan beregningen kan ta seg ut i praksis, er det nedenfor gitt et eksempel som ender opp med en alternativkostnad på 2500 NOK per time i tapt produksjon. I virkelighetens verden blir regnestykket fort komplisert, men det kan være verdt å ikke legge for mye arbeid i inn-variabler som likevel er beheftet med stor usikkerhet. Det er heller ikke gitt at de nødvendige finansielle tallene er tilgjengelige og må erstattes med grove estimater. I slike tilfeller er det ingen grunn til å forsøke å finpusse regnestykket i detalj, og en grov modell som synes bare noenlunde fornuftig kan være mer enn bra nok.

Profitt = Inntjening – Totale kostnader

Inntjening = Enheter produsert x Enhetspris

Totale kostnader = Faste kostander + Variable kostnader

Eksemplet i Excel kan også nedlastes  ved å klikke her: kostnad.tapt.produksjon.xls

ØkonomiKostnad ved tapt produksjon

At tapt produksjon er både er den mest oversette og mest undervurderte kostnaden er nok en trygg påstand.

I jakten på lavest mulig kostnad per produsert enhet er det naturlig med et stort kostnadsfokus. Det regnes opp og ned på kostnader knyttet til lønn, råvarer, vedlikehold, logistikk osv. Men under overflaten lurer en betydelig kostnad som vanligvis ikke beregnes. Det gjelder kostnad for tapt produksjon og oppstår når produksjonene står uplanlagt samtidig som kostnadene raser av gårde. Og kostnadene raser alltid av gårde når produksjonen står uplanlagt.

Fire grunnleggende forhold må med når denne kostnad beregnes:

 1. Faste kostnader galopperer fortsatt uansett om produksjonen går eller står. Dette gjelder for rentekostnader, leiekostnader, forsikringer osv.
 2. Selv mange variable kostnader vil fortsatt rulle. Det gjelder spesielt for lønnstimer, men også en del materialer og energi vil ofte gå tapt ved en uplanlagt stans.
 3. Varene som ikke ble produsert under nedetiden vil ofte representere en tapt inntekt tilsvarende det tapte salget.
 4. Alvorlige driftsstanser bidrar med vesentlig risiko som ikke er synlig i et regnskap. Det kan være forsinkelser på leveranser, kvalitetstap og en lang hale av andre ubehageligheter følger ofte med.

I beregningen må det også, som alltid, gjøres noen antakelser, og nedenstående antakelser vil være gode nok i mange tilfeller:

 1. Alt som produseres kan selges. Det er i praksis nesten umulig å regne på skjulte kostnader og de er nesten garantert å bli undervurdert. Antakelsen om at alt kan selges kan derfor ofte benyttes med god samvittighet selv om antakelsen strengt tatt ikke helt holder vann. Dette blir da «i mangel på bedre», men man vil nesten garantert være mye nærmere virkeligheten i forhold til å ignorere tapt produksjon.
 2. Lønnskostnaden anses å være en fast kostnad i perioder med uplanlagt nedetid. Antakelsen er rimelig når ansatte her ikke kan benytte tiden sin til å produsere salgbar vare. I praksis er det helt urealistisk med antakelsen at ansatte vanligvis kan settes til annet arbeid som “uansett skulle ha vært utført” ved uplanlagt stopp.

I sin simpleste form får man: Kostnad tapt produksjon = Profitt per produsert enhet x Antall enheter i tapt produksjon

For å illustrere litt mer i detalj hvordan beregningen kan ta seg ut i praksis, er det nedenfor gitt et eksempel som ender opp med en alternativkostnad på 2500 NOK per time i tapt produksjon. I virkelighetens verden blir regnestykket fort komplisert, men det kan være verdt å ikke legge for mye arbeid i inn-variabler som likevel er beheftet med stor usikkerhet. Det er heller ikke gitt at de nødvendige finansielle tallene er tilgjengelige og må erstattes med grove estimater. I slike tilfeller er det ingen grunn til å forsøke å finpusse regnestykket i detalj, og en grov modell som synes bare noenlunde fornuftig kan være mer enn bra nok.

Profitt = Inntjening – Totale kostnader

Inntjening = Enheter produsert x Enhetspris

Totale kostnader = Faste kostander + Variable kostnader

Eksemplet i Excel kan også nedlastes  ved å klikke her: kostnad.tapt.produksjon.xls

Til topp