ØkonomiBeregning av livssykluskostnad, LCC

Ved beregning av livssykluskostnader (LCC) vil ofte NPV-metoden ikke være beste metode. Ofte er behovet å kunne sammenligne flere typer utstyr som må byttes ut relativt ofte (for eksempel kjøretøy) og som har ulik levetid. Beste metode for beregning av LCC er med nåverdiannuitet.

En “billigutgave” kan ha en levetid på 5 år og alle kostnader (investering + drift) gir i sum en NPV på – 150 000. Denne sammenlignes med en modell med lengre levetid og NPV over 10 år på – 200 000. Selv om eksemplet med 10 års levetid med all sannsynlighet er mest lønnsomme modell, gir NPV feil svar. Riktig svar fås med nåverdiannuitet (Eng. EAC, Equivalent Annual Cost).

Nåverdiannuitet beregnes enkelt med Excelfunksjonen “avdrag” og er samme som benyttes for annuitetslån. Eksemplet fra beregning av NNV er gitt nedenfor med resultatet 16 669 i nåverdiannuitet. Det framgår at 8 like utbetalinger av nåverdiannuiteten i verdi tilsvarer netto nåverdien (med en liten avrundingsfeil).

Beregning nåverdiannuitet

Dersom en utstyrsmodell har lavere nåverdiannuitet enn en annen, så er denne modellen mest økonomiske valg. Dette gjelder også ved ulike levetider og gjør nåverdiannuitet til en viktig del av lønnsomhetsberegninger. Ved beregning av livssykluskostnader (LCC) bør denne beregnes som standard for enkel sammenligning.

ØkonomiBeregning av livssykluskostnad, LCC

Ved beregning av livssykluskostnader (LCC) vil ofte NPV-metoden ikke være beste metode. Ofte er behovet å kunne sammenligne flere typer utstyr som må byttes ut relativt ofte (for eksempel kjøretøy) og som har ulik levetid. Beste metode for beregning av LCC er med nåverdiannuitet.

En “billigutgave” kan ha en levetid på 5 år og alle kostnader (investering + drift) gir i sum en NPV på – 150 000. Denne sammenlignes med en modell med lengre levetid og NPV over 10 år på – 200 000. Selv om eksemplet med 10 års levetid med all sannsynlighet er mest lønnsomme modell, gir NPV feil svar. Riktig svar fås med nåverdiannuitet (Eng. EAC, Equivalent Annual Cost).

Nåverdiannuitet beregnes enkelt med Excelfunksjonen “avdrag” og er samme som benyttes for annuitetslån. Eksemplet fra beregning av NNV er gitt nedenfor med resultatet 16 669 i nåverdiannuitet. Det framgår at 8 like utbetalinger av nåverdiannuiteten i verdi tilsvarer netto nåverdien (med en liten avrundingsfeil).

Beregning nåverdiannuitet

Dersom en utstyrsmodell har lavere nåverdiannuitet enn en annen, så er denne modellen mest økonomiske valg. Dette gjelder også ved ulike levetider og gjør nåverdiannuitet til en viktig del av lønnsomhetsberegninger. Ved beregning av livssykluskostnader (LCC) bør denne beregnes som standard for enkel sammenligning.

Til topp