KjerneelementerKjerneelementer i god drift

I jakten på effektivitet benyttes det ofte ulike metoder som Lean, 5S, RCM osv. Ofte blir resultatet ikke som ønsket fordi metodene kun er et supplement til det som kan betegnes som kjerneelementene i god drift.

Kjerneelementer

Metoder og verktøy kommer og går, men det meste er mye av det samme men med ulik etikkett. Noen metoder har et spesielt fokusområde, som for eksempel RCM og 5S, og andre mer generelle som Lean og TPM. Noen bedrifter koker sammen sin “egen” metode, og akademia lanserer nye “rammeverk” og metoder som heller ikke er spesielt originale.

Heldigvis eksisterer det noen universelle kjerneelementer som ikke har endret seg de siste 40 årene (eller mer) og som sannsynligvis heller ikke blir å endre seg en stund framover. Ved å konsentrere seg om kjerneelementene kan man bygge et varig fundament uten å bli avsporet i jakten på nye metoder og “quick fixes”. Et slikt fundament er nok til å bli World Class uten at man trenger å være frelst i hverken Lean, KANBAN eller annet. Metodene kan nok bidra med struktur, systematikk og litt form og farge, men ingen har patent på en en spesiell ingrediens.

Fundament

Grunnarbeid er relativt omfattende og dyrt, lite synlig og samtidig helt nødvendig. Mangler i fundamentet gir store begrensninger og er i etterkant alltid krevende å rette opp. Det er primært to utfordringer med å bygge et godt fundament:

 1. Verdien er ikke umiddelbar synlig og gjør at fundamenet ikke får tilstrekkelig med oppmerksomhet og ressurser.
 2. Kompleksisteten i et godt fundamentet undervurderes, og det som på overflaten synes å være enkelt, krever i praksis at mange detaljer er riktige. For å håndtere dette kreves både erfaring og fokus.

Betong og stål i fundamentet består av arbeidsordresystemet og utstyrsrelatert data. Et godt arbeidsordresystem er et nøkkelelement for å lykkes, og hviler igjen på et CMMS konfigurert riktig og med nok data. Hvis et godt arbeidsordresystem er fraværende, vil heller ikke et vedlikeholdsprogram fungere fordi effektiviteten hos utførende blir for dårlig. Det vil aldri være nok tid til å utføre aktivitetene i vedlikeholdsprogrammet uten en god arbeidsordreprosess. Og en god arbeidsordreprosess betinger en spesifikk metode for planlegging og tidsplanlegging.

Nedenfor er elementer som må anses å være viktige og grunnleggende i en sunn drift. Når de grunnleggende elementene fungerer, tilfører de i seg selv stor verdi, men de vil også være en nødvendig bærebjelke dersom man ønsker å implementere verktøye og metoder som, 5S, Industri 4.0, LEAN, TPM, TQM, RCM, OE, FMECA, PHM, RBI, Kvantitativ optimering og hva som ellers måtte eksistere.

Nedenfor er listet opp det som mer spesifikt anses for å være kjerneelementene. Bemerk at hvert element har høye krav til hvordan de utføres.

Kjerneelementene
 • Styringssystem hvor måling og forbedring er sentrale elementer.
  • Drivere for resultater er identifisert og benyttes aktivt
 • Arbeidsordressystem
 • CMMS
  • Utstyrshierarki
  • Nummersystem for utstyr
  • Konfigurering for indikatorer
  • Utstyrsinformasjon og historikk.
 • Planleggingsprosess
 • Jobbplaner og prosedyrer relatert til utstyr
 • Tagging av utstyr
 • Prioriteringssystem
 • Lagerstyringssystem
  • Deleregistrering
  • Delelister (BOM), tilknytning til utstyr, eget nummersystem, leverandør, leverandørens nummer, lagerlokasjon, pris
 • Alminnelig sunn fornuft
  • Ha fokus på verdien  som formål med det man gjør.
  • Ha fokus på at aktiviteter også fungerer godt i praksis.

KjerneelementerKjerneelementer i god drift

I jakten på effektivitet benyttes det ofte ulike metoder som Lean, 5S, RCM osv. Ofte blir resultatet ikke som ønsket fordi metodene kun er et supplement til det som kan betegnes som kjerneelementene i god drift.

Kjerneelementer

Metoder og verktøy kommer og går, men det meste er mye av det samme men med ulik etikkett. Noen metoder har et spesielt fokusområde, som for eksempel RCM og 5S, og andre mer generelle som Lean og TPM. Noen bedrifter koker sammen sin “egen” metode, og akademia lanserer nye “rammeverk” og metoder som heller ikke er spesielt originale.

Heldigvis eksisterer det noen universelle kjerneelementer som ikke har endret seg de siste 40 årene (eller mer) og som sannsynligvis heller ikke blir å endre seg en stund framover. Ved å konsentrere seg om kjerneelementene kan man bygge et varig fundament uten å bli avsporet i jakten på nye metoder og “quick fixes”. Et slikt fundament er nok til å bli World Class uten at man trenger å være frelst i hverken Lean, KANBAN eller annet. Metodene kan nok bidra med struktur, systematikk og litt form og farge, men ingen har patent på en en spesiell ingrediens.

Fundament

Grunnarbeid er relativt omfattende og dyrt, lite synlig og samtidig helt nødvendig. Mangler i fundamentet gir store begrensninger og er i etterkant alltid krevende å rette opp. Det er primært to utfordringer med å bygge et godt fundament:

 1. Verdien er ikke umiddelbar synlig og gjør at fundamenet ikke får tilstrekkelig med oppmerksomhet og ressurser.
 2. Kompleksisteten i et godt fundamentet undervurderes, og det som på overflaten synes å være enkelt, krever i praksis at mange detaljer er riktige. For å håndtere dette kreves både erfaring og fokus.

Betong og stål i fundamentet består av arbeidsordresystemet og utstyrsrelatert data. Et godt arbeidsordresystem er et nøkkelelement for å lykkes, og hviler igjen på et CMMS konfigurert riktig og med nok data. Hvis et godt arbeidsordresystem er fraværende, vil heller ikke et vedlikeholdsprogram fungere fordi effektiviteten hos utførende blir for dårlig. Det vil aldri være nok tid til å utføre aktivitetene i vedlikeholdsprogrammet uten en god arbeidsordreprosess. Og en god arbeidsordreprosess betinger en spesifikk metode for planlegging og tidsplanlegging.

Nedenfor er elementer som må anses å være viktige og grunnleggende i en sunn drift. Når de grunnleggende elementene fungerer, tilfører de i seg selv stor verdi, men de vil også være en nødvendig bærebjelke dersom man ønsker å implementere verktøye og metoder som, 5S, Industri 4.0, LEAN, TPM, TQM, RCM, OE, FMECA, PHM, RBI, Kvantitativ optimering og hva som ellers måtte eksistere.

Nedenfor er listet opp det som mer spesifikt anses for å være kjerneelementene. Bemerk at hvert element har høye krav til hvordan de utføres.

Kjerneelementene
 • Styringssystem hvor måling og forbedring er sentrale elementer.
  • Drivere for resultater er identifisert og benyttes aktivt
 • Arbeidsordressystem
 • CMMS
  • Utstyrshierarki
  • Nummersystem for utstyr
  • Konfigurering for indikatorer
  • Utstyrsinformasjon og historikk.
 • Planleggingsprosess
 • Jobbplaner og prosedyrer relatert til utstyr
 • Tagging av utstyr
 • Prioriteringssystem
 • Lagerstyringssystem
  • Deleregistrering
  • Delelister (BOM), tilknytning til utstyr, eget nummersystem, leverandør, leverandørens nummer, lagerlokasjon, pris
 • Alminnelig sunn fornuft
  • Ha fokus på verdien  som formål med det man gjør.
  • Ha fokus på at aktiviteter også fungerer godt i praksis.
Til topp