PålitelighetPålitelighet - overordnet

https://xn--plitelighet-x8a.no/wp-content/uploads/2021/03/AdobeStock_422349939-768x263.jpeg

Det er lett å undervurdere betydningen av pålitelighet, men pålitelighet spiller en sentral rolle i forhold til de fleste mål i bedriften.

Pålitelighet er hvordan ting fungerer over tid og er en helt sentral driver for å oppnå god produksjon. Det holder ikke å være god på innkjøp, logistikk, salg, markedsføring og produktutvikling. Alt er viktig, men risikoen blir for stor når påliteligheten ikke er under kontroll:

 • Kvalitet på varen blir dårlig
 • Enhetskostnad på varen øker
 • Leveransetid til kunde øker
 • Økt risiko for alvorlige ulykker med personskade og død øker
 • Økt risiko for alvorlige miljøulykker

Historien er rik på bedrifter som har gjort store skader på miljø og drept både egne ansatte og folk i samfunnet rundt seg fordi ledelsen ikke har hatt kompetanse til å forstå samspillet mellom pålitelighet, risiko og drift. Med drift menes det her primært produksjon og vedlikehold.

Kompetanse på pålitelighet er avgjørende hvis man ønsker å lykkes med følgende:

 • Minimering av risiko for ansatte og miljø.
 • Produsere en vare med god kvalitet. Ingen kompetanse på pålitelighet, heller ingen TQM (Total Quality Management) eller andre metoder innen kvalitetsstyring.
 • Produsere til lavest mulig enhetskostnad og unngå spill i produksjonen. Pålitelighetsstyring er nødvendig for å lykkes med LEAN eller andre lignende metoder.
 • Høy kapasitet i produksjonen.

Historien er heldigvis også rik på bedrifter hvor fokus på drift kan antas å ha resultert i en enorm lønnsomhet. Japanske bedrifter synes å ha hatt et overtak med Toyota som mest kjente eksempel.

De ulike definisjonene sentrerer seg alle omkring evnen til å fungere over tid. Utstyr må fungere tilfredsstillende og uten mange og langvarige stopp. Alle andre egenskaper som for eksempel innkjøpspris og energiforbruk blir hurtig underordnet pålitelighet da det er gjennom salg av produserte varer som genererer inntekten. Dette er en viktig erkjennelse som hurtig kommer i konkurranse med idéen at besparelser er det viktigste. Realiteten er dog at økt kapasitet koster mere, enten i form av dyrere utstyr eller i form av hyppigere og mere kostnadskrevende vedlikehold. Men hvis driftskostnaden økes 2 % i bytte mot en 2 % øking i kapasitet, så kan den økte kapasiteten fort representere en vesentlig større verdi i forhold til sin kostnad. Noen har tunnelsyn på kostnader og glemmer å fokusere på inntekt, og andre glemmer at verdien av investeringer og andre kostnadsutløsende tiltak må kunne rettferdiggjøres med tydelig tall. I alle tilfeller er en god forståelse av pålitelighet og dens sammenhenger et krav for å skape resultater i driften.

Definisjon av pålitelighet

Pålitelighet er et svært fagområde som favner fra enkle hverdagslige begreper til vanskelig tilgjengelig matematikk. Bruksområdene er mange og en grunnleggende kompetanse er både nødvendig og oppnåelig hvis man enten drifter eller vedlikeholder industrielle anlegg.

Litt ulike definisjoner finns omkring begrepet, og nedenstående definisjoner på pålitelighet er beskrevet av Aven, T. (2006):

 1. Sannsynligheten for at noe fungerer på et spesifikt tidspunkt
 2. Forventet levetid
 3. Forventet antall svikt per tidsenhet
 4. Sannsynlighetsfordelingen på en levetid

Når definisjon 4 benyttes, kan et mål for pålitelighet være følgende: Det er 80 % sikkert at en kompressor vil fungere uten feil de første 1000 timer i drift. En mer formel definisjon av pålitelighet er beskrevet her.

Det er altså flere variasjoner av pålitelighet og det tjener ikke noe formål strengt å insistere på kun én variant. Men hvis pålitelighet skulle beskrives i et nøtteskall: pålitelighet beskriver en tings evne til å fungere tilfredsstillende over tid.

PålitelighetPålitelighet - overordnet

Pålitelighet er hvordan ting fungerer over tid og er en helt sentral driver for å oppnå god produksjon. Det holder ikke å være god på innkjøp, logistikk, salg, markedsføring og produktutvikling. Alt er viktig, men risikoen blir for stor når påliteligheten ikke er under kontroll:

 • Kvalitet på varen blir dårlig
 • Enhetskostnad på varen øker
 • Leveransetid til kunde øker
 • Økt risiko for alvorlige ulykker med personskade og død øker
 • Økt risiko for alvorlige miljøulykker

Historien er rik på bedrifter som har gjort store skader på miljø og drept både egne ansatte og folk i samfunnet rundt seg fordi ledelsen ikke har hatt kompetanse til å forstå samspillet mellom pålitelighet, risiko og drift. Med drift menes det her primært produksjon og vedlikehold.

Kompetanse på pålitelighet er avgjørende hvis man ønsker å lykkes med følgende:

 • Minimering av risiko for ansatte og miljø.
 • Produsere en vare med god kvalitet. Ingen kompetanse på pålitelighet, heller ingen TQM (Total Quality Management) eller andre metoder innen kvalitetsstyring.
 • Produsere til lavest mulig enhetskostnad og unngå spill i produksjonen. Pålitelighetsstyring er nødvendig for å lykkes med LEAN eller andre lignende metoder.
 • Høy kapasitet i produksjonen.

Historien er heldigvis også rik på bedrifter hvor fokus på drift kan antas å ha resultert i en enorm lønnsomhet. Japanske bedrifter synes å ha hatt et overtak med Toyota som mest kjente eksempel.

De ulike definisjonene sentrerer seg alle omkring evnen til å fungere over tid. Utstyr må fungere tilfredsstillende og uten mange og langvarige stopp. Alle andre egenskaper som for eksempel innkjøpspris og energiforbruk blir hurtig underordnet pålitelighet da det er gjennom salg av produserte varer som genererer inntekten. Dette er en viktig erkjennelse som hurtig kommer i konkurranse med idéen at besparelser er det viktigste. Realiteten er dog at økt kapasitet koster mere, enten i form av dyrere utstyr eller i form av hyppigere og mere kostnadskrevende vedlikehold. Men hvis driftskostnaden økes 2 % i bytte mot en 2 % øking i kapasitet, så kan den økte kapasiteten fort representere en vesentlig større verdi i forhold til sin kostnad. Noen har tunnelsyn på kostnader og glemmer å fokusere på inntekt, og andre glemmer at verdien av investeringer og andre kostnadsutløsende tiltak må kunne rettferdiggjøres med tydelig tall. I alle tilfeller er en god forståelse av pålitelighet og dens sammenhenger et krav for å skape resultater i driften.

Definisjon av pålitelighet

Pålitelighet er et svært fagområde som favner fra enkle hverdagslige begreper til vanskelig tilgjengelig matematikk. Bruksområdene er mange og en grunnleggende kompetanse er både nødvendig og oppnåelig hvis man enten drifter eller vedlikeholder industrielle anlegg.

Litt ulike definisjoner finns omkring begrepet, og nedenstående definisjoner på pålitelighet er beskrevet av Aven, T. (2006):

 1. Sannsynligheten for at noe fungerer på et spesifikt tidspunkt
 2. Forventet levetid
 3. Forventet antall svikt per tidsenhet
 4. Sannsynlighetsfordelingen på en levetid

Når definisjon 4 benyttes, kan et mål for pålitelighet være følgende: Det er 80 % sikkert at en kompressor vil fungere uten feil de første 1000 timer i drift. En mer formel definisjon av pålitelighet er beskrevet her.

Det er altså flere variasjoner av pålitelighet og det tjener ikke noe formål strengt å insistere på kun én variant. Men hvis pålitelighet skulle beskrives i et nøtteskall: pålitelighet beskriver en tings evne til å fungere tilfredsstillende over tid.

Til topp