Vedlikeholdsvennlighet

« Back to Glossary Index

Beskriver hvor enkelt det er å utføre vedlikehold. Er det nok plass til å skru eller må ting demonteres for å komme til? Kreves det ekstern kompetanse? Er dokumentasjonen god? Er det raskt å feilfinne? osv. Vedlikeholdsvennligheten påvirker reparasjonstiden men kan også ha betydning i forhold til påliteligheten dersom design for forebyggende vedlikehold har en effekt (det har det ofte). Det er viktig også å vurdere muligheten for tilfredsstillende leverandørsupport. Leverandørsupport gis av leverandør eller andre med hensyn til dokumentasjon, veiledning, erfaringsdeling og ikke minst hvor god tilgang det er på reservedeler og om disse kan skaffes til noenlunde edruelig pris. Supporten påvirker reparasjonstiden og derfor også kapasiteten. Vedlikeholdstilpasning er også benyttet på norsk, men standarden benytter vedlikeholdsvennlighet.

« Back to Glossary Index
Til topp