Vedlikeholdsstøtte

« Back to Glossary Index

Vedlikeholdsstøtte er de ressurser som må til for utførelse av vedlikeholdet. Det innbefatter både fysisk utstyr som verktøy, men også tilgang til informasjon gjennom it-systemer, utstyrsdokumentasjon og andre relevante tjenester. 

  • Verktøy 
  • Fasiliteter 
  • Verksteder, lager, kontorer og plass for oppbevaring av dokumentasjon  
  • Reservedeler 
  • Dokumentasjon 
  • CMMS og andre IT-systemer som for eksempel analyseverktøy 
  • Leverandørsupport 
  • Eksterne tjenester som innleie av mannskap og utstyr.  
  • Koordinering og ledelse av oppgaver 
« Back to Glossary Index
Til topp