Vedlikeholdsevne

« Back to Glossary Index

Vedlikeholdsevne er vedlikeholdsorganisasjonens evne til å utføre vedlikeholdsaktiviteter korrekt og til rett tid. I standarden er dette oppgitt som å kunne levere tilfredsstillende vedlikeholdsstøtte til riktig tid og på riktig sted. 

Foruten ressurstilgangen nevnt i vedlikeholdstøtte, så henger vedlikeholdsevnene i stor grad også sammen med vedlikeholdsledelse, herunder organisering og arbeidsprosesser som for eksempel planlegging.

Andre faktorer som påvirker vedlikeholdsevnen:

  • Erfaring/kompetanse
  • Evne til internlæring og forbedringsarbeid
  • Ansatte – både organisering og antall
  • Kulturen hos ansatte
  • Kulturen hos ledelse
  • Forholdet mellom ansatte, mellomledelse og toppledelse
« Back to Glossary Index
Til topp