Tidsbestemt vedlikehold

« Back to Glossary Index

Tidsbestemt vedlikehold innbefatter vedlikehold som inngår i en tidsplan. Tidsplanlegging er en viktig driver for effektiviteten av utførende fag, men påvirker også i høy grad effektiviteten av resten av vedlikeholdsorganisasjonen. Dette gjør tidsbestemt vedlikehold til en god kandidat som ledende indikator for effektiviteten i vedlikeholdsorganisasjonen. I tillegg til forebyggende vedlikehold innbefatter tidsbestemt også utsatt korrigerende vedlikehold. Akutt og mulighetsbestemt vedlikehold er eneste som ikke inngår i tidsbestemt vedlikehold.

« Back to Glossary Index
Til topp