Systemeffektivitet

« Back to Glossary Index

Systemeffektivitet er et samlebegrep og benyttes til å beskrive systemets evne til å gjøre det vi vil. Et produksjonsutstyr må f.eks. produsere riktig kvalitet med ønsket hastighet på en sikker og økonomisk måte. Pålitelighet, tilgjengelighet og alle spesifikasjoner i forhold til ytelse, miljø og alle andre tenkelige forhold som det stilles krav til, sammenfattes av systemeffektivitet. 

 

Spesifikasjoner forstås i bredest mulig forstand og noen eksempler vil være:

  • Ytelse, f.eks. syklustid, tonn/time osv.
  • Kvalitet på produktet
  • Sikkerhet
  • Økonomi, f.eks. kostnader i innkjøp og i drift, men også inntjening.
  • Miljøkrav
  • Ergonomi
  • m.m.

 

 

« Back to Glossary Index
Til topp