Stopp og Tenk

« Back to Glossary Index

Stop og Tenk har litt ulike betegnelser, men poenget er at utførende selvstendig rett før jobben gjør en vurdering av situasjonen og oppgaven. Listen kan være relativt lang med 20-30 punkter som må tenkes gjennom. Noen punkter vil typisk være:

  • Se seg rundt og være oppmerksom på omgivelsene
  • Har jeg rett kompetanse?
  • Har jeg riktig verktøy?
  • Må utstyr isoleres?
  • Arbeid i høyden?
  • Vil andre kunne bli påvirket av oppgaven?

Ved en del oppgaver vil noen mene at en slik liste blir vel mye. I denne undersøkelsen av effekten av Stopp og Tenk, er konklusjonen utvetydig at tiden er bortkaster (Take 5 er det samme som Stopp og Tenk): Should We Cut the Cards? Assessing the Influence of “Take 5” Pre-Task Risk Assessments on Safety

« Back to Glossary Index
Til topp