Stoffkartotek

« Back to Glossary Index

Alle sikkerhetsdatablade må være lett tilgjengelig for alle ansatte i et stoffkartotek. Formålet er at ansatte til enhver tid kan innhente informasjon om stoff som kan innebære en vis risiko. Ved ulykke er hensikten også at man kan slå opp i stoffkartoteket hvor førstehjelpstiltak er beskrevet.

« Back to Glossary Index
Til topp