Six Sigma

« Back to Glossary Index

Six Sigma er en egen (og varemerkeregistrert!) metode til å oppnå null feil i en prosess. “Null feil” ble kansje litt for absolutt i den virkelige verden, så skaperne av Six Sigma satte grensen til 6 standardavvik i normalfordelingen (derav navnet Six Sigma). Grensen på 6 standardavvik gir 2 feil per en milliard produserte enheter.

Men også 2 feil per 1 milliard produserte enheter er vel optimistisk for en virkelig prosess. Six Sixma har derfor også redusert kravet ytterligere, med et såkalt “prosesskift” på 1,5 standardavvik. Dermed er kravet om spredning nede fra 6 til 4,5 standardavvik som kun tilsvarer 3,4 feil per 1 million produserte enheter. De som søker en forklaring på dette “prosesskiftet” på 1,5 standardavvik vil møte tåkete forklaringer og utgjør et forklaringsproblem for Six Sigma-tilhengere.

Maks 3.4 feil per 1 million produserte enheter ble av grunnleggerne av Six Sigma vurdert til å være optimalt. Hvorfor akkurat 3,4 per 1 mil er også mer krystall enn klart. Grunnleggerne jobbet i Motorola på 80-tallet og er (begge) avdøde Mikel Harry og Bill Smith.

Six Sigma benytter datainnsamling, statistiske metoder og statistisk prosesskontroll (SPC) for å oppnå det såkalte Six Sigma-nivå. Metoden krever opplæring og statistiske ferdigheter som oppnås gjennom ulike Six Sigma kurs. Kursene inndeles i ulike nivåer: grønt belte, gult belte, sort belte og sort mester belte. Ansatte legger beltefargen til CV-en sin og beltene må sies å ha vært en markedsføringsmessig genistrek fra Mikel Harry. Følgende fra Mikel Harry høres også mest ut som salgsteknikken til en time-share selger:

You throw on your magician’s cape, set off a few smoke bombs and create an image of Six Sigma for all to see. Within a few months, when top management sees the returns in cold hard cash, guess what happens? People can’t get enough of it, they want more and Six Sigma becomes self-infecting.

Metodens grunnlag er i beste fall esoterisk. Tiden med Jack Welch i føresetet for General Electric (GE) er kjent for en enorm ressursbruk på Six Sigma. Six Sigma-tilhengere benytter gjerne GE som et suksesseksempel selv om Jack Welch blåste opp selskapet med oppkjøp og investeringer i finans og eiendom. Siden har selskapet kjempet (og gjør det fortsatt) med å finne seg selv og sliter med å skape verdi. På tross av relativt stor (men synkende) utbredelse, er det for konsulenter mindre penger å hente i Six Sigma enn tidligere.

Mye tyder på at Six Sigma er en blanding av bevisst bedrag og uvettig tolkning av både W. Edwards Demings tanker om kvalitet og Watler A. Shewharts teorier om statistisk prosesskontroll. Se ev. mer om opphavet til misforståelsene i https://www.qualitydigest.com/inside/lean-article/ghost-quality-future-011322.html.eller les mer om konsekvensene av Jack Welch`s lederskap her: https://www.brightworkresearch.com/will-ge-decline-impact-the-cult-of-six-sigma/

« Back to Glossary Index
Til topp