Sikkerjobbanalyse SJA

« Back to Glossary Index

Sikkerjobbanalyse SJA utføres i de tilfeller jobben inneholder faremomenter som krever ekstra oppmerksomhet (for eksempel kraning, arbeid i lukket rom eller en større installasjonsjobb). Jobber som utføres av kontraktører og ikke er standardjobber bør alltid ha krav om SJA. SJA er et viktig risikoreduserende tiltak som bør utføres ofte.  Består av:

  • Arbeidoppgaven brutt ned i deloppgaver
  • Faremomenter identifiseres for hver deloppgaver og risikoen vurderes. Eventuelle risikoreduserende tiltak føres opp (for eksempel avsperring).
  • Relevant verneutstyr noteres.

Bør utføres som “gruppearbeid” av alle som skal delta i oppgaven.

« Back to Glossary Index
Til topp