Proaktivt vedlikehold

« Back to Glossary Index

Har til formål på forhånd å hindre eller forsinke svikt og er på denne vis lik forebyggende vedlikehold. Ved proaktivt vedlikehold legges det ofte vekt på oppgaver av mer administrativ karakter som rotårsaksanalyse, utførelse av forbedringstiltak, pålitelighetsanalyser, risikostyring osv.

Proaktivt benyttes ikke i EN-NS 13306, men standardens forebyggende vedlikehold og forbedring tilsvarer tilsammen det som vanligvis forstås som proaktivt.

Av og til hører man at noen ønsker “å gå over til proaktivt vedlikehold”, men riktig type vedlikehold må bestemmes i hvert enkelttilfelle og et rent proaktivt vedlikehold ville senke ethvert selskap kostnadsmessig. Årsaken til at noen ønsker “å gå over til proaktivt vedlikehold” er at de styres av for mye “reaktivt” (akutt korrigerende) vedlikehold og ønsker å få en større andel proaktivt vedlikehold. Optimal strategi vil altid være en blanding av ulike vedlikeholdstyper.

« Back to Glossary Index
Til topp