MTBF, MTTF, MTTR, MOTBF, MRT

« Back to Glossary Index

MOTBF (Mean Operating Time Between Failures/ gjennomsnittlig driftstid før svikt), MTBF (Mean Time Between Failure) eller MTBM (Mean Time Between Maintenance) ses som regel benyttet hvis utstyret er reparerbart. I Norsk Standard benyttes MOTBF kun på reparerbart utstyr, men MTBF kan også benyttes for reparerbart utstyr og innbefatter da også tiden MTTR (se illustrasjon nedenfor). MTTF benyttes ofte når delen ikke er reparerbar som for eksempel lager og mye elektroniske komponenter. I praktisk analysearbeid og rapportering vil det neppe være hensiktsmessig å hoppe mellom MTBF og MTTF i forsøket på å skelne mellom reparerbare enheter og ikke-reparerbare enheter. I Norsk Standard er ikke MTTF nevnt. Hvis reparasjonstiden er neglisjerbar gir 3 feil i løpet av et år en MOTBF = 365 / 3 = 122 dager eller en MTBF på det samme.

MTTR (Mean Time To Restoration) er midlere tid til gjenoppretting og MTBF = MOTBF + MTTR. Bemerk at MTTR her står for Restoration (gjenoppretting) og ikke Repair.

Gjenoppretting innbefatter litt mer enn reparasjon og inkluderer tiden det tar å oppdage at det i det hele tatt eksisterer en feiltilstand. Ønsker man et mål kun for selve reparasjonstiden benyttes MRT (Mean Repair Time, norsk midlere reparasjonstid).

« Back to Glossary Index
Til topp