LOTO

« Back to Glossary Index

LOTO (Lock Out Tag Out) må alltid benyttes for å isolere utstyr for å hindre utilsiktet start eller frigivelse av energi. Som oftest ved at alle som jobber med utstyret låser en servicebryter, ventil eller bryter med en personlig hengelås.

Ved bryteren henges det også en lapp (“tag”) med hvem som har låst og annen info som kan være relevant. I mange tilfeller er det også nødvendig å teste om isoleringen faktisk fungerer. Noen velger å bruke betegnelse LOTOTO for Lock Out Tag Out Test OUT for å tydeliggjøre at Test Out er nødvendig. Det kan argumenteres for at Test Out i enkelte tilfeller ikke er nødvendig, men det er lett å undervurdere alle mulighetene for at Lock Out ikke fungerer som tilsiktet og Test Out må i prinsippet alltid utføres.

« Back to Glossary Index
Til topp