Inspeksjon

« Back to Glossary Index

Vedlikeholdssystemer opererer gjerne med inspeksjon som en egen kategori og består av en liste med mindre kontrollpunkter hvor man har mulighet for å registrere ulike målerverdier på kontrollpunktene. Hører under forebyggende.

Test (for eksempel test av brannvarslingssystemer) kan også kategoriseres under denne typen vedlikehold og samlebetegnelsen inspeksjoner og test vil ofte være en fordel.

« Back to Glossary Index
Til topp