Forhåndsbestemt vedlikehold

« Back to Glossary Index

Forhåndsbestemt vedlikehold er her både kalendertid, driftstid og sykluser (for eksempel antall omdreiinger). Standarden bruker forhåndsbestemt, men periodisk, tids- og tellerstyrt ses også benyttet. NB! i standarden er tidsbestemt noe annet og bestemmes av om noe er planlagt i tid. Da korrigerende også kan være planlagt i tid vil ikke tidsbestemt alltid være forebyggende. Derimot vil forhåndsbestemt altid vil være forebyggende.

Se også forebyggende vedlikehold.

« Back to Glossary Index
Til topp