Forebyggende vedlikehold

« Back to Glossary Index

Forebyggende og preventivt benyttes ofte om hverandre som samlebetegnelse for de metoder som benyttes for å bremse degradering eller redusere sannsynligheten for svikt. I Norsk Standard benyttes forebyggende og ikke preventivt.

Forebyggende er den form for vedlikehold som undersøker om det er feil eller som skal forebygge feil ved å redusere degradering. En enkel måte å avgjøre om noe er forebyggende, er ved å spørre seg selv om man på forhånd viste at det eksisterte en feil eller ikke. Om ikke utstyret framstår som i en feiltilstand er det forebyggende. Inspeksjon eller test som avslører skjulte feil kan kategoriseres som forebyggende. Jobben med utbedring av eventuelle feil oppdaget ved inspeksjon er i prinsippet korrigerende. Underkategorier av forebyggende i standarden er tilstandsbasert og forhåndsbestemt. Prediktivt er også forebyggende som underkategori av tilstandsbasert.

Forhåndsbestemt er samlebetegnelse for periodisk (kalender- og tellerbasert) vedlikehold

I Europa benyttes “preventive” bredere enn i nordamerika. De benytter “preventive” tilsvarende standardens forhåndsbestemt vedlikehold. Av uforklarlige årsaker er det enkelte som på engelsk legger til en meningsløs ekstra stavelse slik at  preventive blir til preventative…

« Back to Glossary Index
Til topp