Føre-var-prinsippet

« Back to Glossary Index

Føre-var-prinsippet anbefales benyttet når man ikke vet hva konsekvensen vil bli. Hvis ikke man kjenner langtidsvirkninger av å inhalere ett bestemt stoff, så bør man avstå fra dette ifølge føre-var prinsippet. Hvis langtidsvirkningene av ett stoff derimot er kjent, så kan man ikke benytte prinsippet om å være føre var – uansett hvor farlig stoffet måtte være. I stedet benytter man da stoffet med de retningslinjer som gjør at risikoen blir tilstrekkelig lav, eller produktet kuttes ut fordi man mener risikoen er uakseptabel. Men altså ikke med begrunnelse i føre-var prinsippet.

Definisjonen av føre var i risikostyring er altså reltaiv smal og kan kun benyttes når det er stor usikkerhet omkring konsekvensen. I nyhetsmedier ses prinsippet gjerne benyttet feil fordi en vanlig antakelse er at føre-var-prinsippet er synonymt med “å være forsiktig” i bred forstand.

Se også ALARP-prinsippet.

« Back to Glossary Index
Til topp