Feil og svikt

« Back to Glossary Index

I hverdagen bør man neppe korrekse folk som benytter feil og svikt om hverandre selv om det formelt er en forskjell. Svik er hendelsen når en funksjon bortfaller og feil er tilstanden etter hendelsen. Svikten er i det øyeblikket motoren stopper, og feilen er at motoren står. Det kan stilles spørsmålstegn ved om det eksisterer et praktisk behov for begge definisjoner. Kun når det er oppstått en feiltilstand kan vedlikehold defineres som korrektivt.

« Back to Glossary Index
Til topp