Dokumentert opplæring

« Back to Glossary Index

Det kreves opplæring på verktøy og utstyr hvor det inngår faremomenter av betydning. Det er ikke tilstrekkelig at ansatte har trucksertifikat. De må også ha opplæring på alle spesifikke truckmodeller som de betjerner og gis vanligvis internt. En operatør som betjener en maskin eller utstyr må også ha dokumentert opplæring på dette. Så det kan fort bli mye og mange får avvik dersom dette er et punkt som tas opp ved tilsyn. Nedre grense går ved håndverktøy, men allerede ved litt kraftigere håndverktøy som vinkelslipere og borhammere er det krav om dokumetert opplæring. Her blir man nødt til å ha et system som begrenser administrasjonsarbeidet ved for eksempel å ha samme type utstyr på samme ark. Men kravene er fortsatt:

  • Individuell opplæring med dato og underskrift fra den som gir opplæring og den som mottar
  • Innhold i opplæringen. Generelle vendinger som “gjennomgang av vedlikeholdspunkter og virkemåte av utstyrets sikkerhetsinnredninger” er ikke tilstrekkelig.
  • På større utstyr må det stå spesifikt modellnummer (for eksempel ved truck). Ved ulykker er dette noe arbeidstilsynet vil etterspørre.
  • Al dokumentert opplæring, inkludert sertifisert opplæring (for eksempel personløfterbevis) må lagres slik at den raskt kan vises fram på forespørsel. Det betyr at personlige beviser må skannes og lagres.
« Back to Glossary Index
Til topp