Benchmarking

« Back to Glossary Index

En metode til å identifisere potensial for forbedringer er benchmarking. Det er en kontinuerlig prosess med måling og forbedringsarbeid mot de beste-i-klassen. Det er ikke snakk om høyeste teoretiske prestasjon, men derimot om resultater som konsekvent oppnås  av de beste. For å oppnå god prestasjonsevne kvantifisert med en benchmark-verdi, ønsker man ofte å kopiere bestepraksis. Bestepraksis er en god framgangsmåte som er prøvd og testet av andre og som gir en konkurransefordel. Ønsker man å oppnå tittelen World Class kreves det at man over tid demonstrerer evnen til å benytte bestepraksis og samtidig oppnå gode, økonomiske resultater. 

Benchmarking krever ressurser og er i konkurranse med andre nyttige ting. Målinger og sammenligninger gir ikke nok verdi alene, og verdien skapes først når resultatet av benchmarkingen benyttes til forbedringer. Det betyr at man på forhånd må organisere og ha en plan for den videre jobben rettet mot identifisering av tiltak og implementering av disse. 

« Back to Glossary Index
Til topp