Arbeidstillatelse

« Back to Glossary Index

En arbeidstillatelse er et signert dokument som i visse tilfeller kreves før en arbeidsordre kan utføres. På en oljeplattform kreves det alltid arbeidstillatelser og i andre bransjer kun i varierende grad. I visse situasjoner er arbeidstillatelser som regel nødvendige:

  • Ved varmt arbeid
  • Ved arbeid i høyden
  • Ved arbeid i lukkede rom
  • Alle typer oppgaver som bedriften selv har vurdert krever arbeidstillatelse
« Back to Glossary Index
Til topp