ALARP

« Back to Glossary Index

Et viktig prinsipp er ALARP (As Low As Reasonable Practicable) som betyr at risiko alltid må reduseres så mye som praktisk mulig. I en risikovurdering kan det være ett tiltak som er teoretisk mulig for å redusere risiko, men som dessverre vil medføre for store kostnader i forhold til hvor mye risikoen reduseres. Og det kan da være helt greit i følge ALARP-prinsippet å ikke utføre tiltaket. Samtidig er man forpliktet til å utføre tiltak som reduserer risiko også selv om risikoen i utgangspunktet ikke framstår som spesielt alarmerende. Man er forpliktet så lenge kostnadene forbundet med tiltakene er akseptable i forhold til vinningen.

Skulle det være tilfeller hvor det ikke er praktisk mulig å redusere risikoen til et akseptabelt nivå, så er ikke ALARP-prinsippet relevant. Man kan selvsagt ikke invalidere folk eller verre så lenge gevinsten bare er stor nok.

Se også føre-far-prinsippet.

« Back to Glossary Index
Til topp