Om pålitelighet.no

Pålitelighet.no  begynte som en rekke notater for å systematisere det mønsteret av uheldige, tilbakevendende problemstillinger som jeg  møtte i mitt virke som drifts- og vedlikeholdsleder.

Som nyutdannet var verktøyskassen klar med matematiske ferdigheter innen optimalisering og effektive arbeidsprosesser. Det ble selvfølgelig et ublidt møte med virkeligheten. Etterhvert (tok sikkert litt for lang tid!) skjønte jeg at behovet på tvers av bransjer er et større fokus på det jeg kaller for kjerneelementer i god drift.

Omfanget av faglitteratur er enormt, men ikke alltid like relevant, og i mange tilfeller det det blitt nesten håpløst å navigere gjennom  mengden av informasjon på nett. Pålitelighet.no er forsøkt skrevet på en måte som ikke går på akkord med teori på høyt nivå og samtidig føles matnyttig for den som insisterer på praktiske resultater. Det er min oppfatning at veldig mange er for styrt av å kunne si at prosedyrer og krav er overholdt. Og for lite av hva som faktisk skjer i praksis.

Michael Sørensen, utdannet sivilingeniør i Asset Management (Industriell Teknologi og Driftsledelse) ved Universitetet i Stavanger. Erfaring fra produksjon og vedlikehold innen prosessindustri og produksjon. Etter lederstillinger innen drift og vedlikehold ble jeg sertifisert som vedlikeholdsleder i 2019 i henhold til NS-EN 15628:2014.

Har du en kommentar til innholdet på pålitelighet.no? Send gjerne til:
info@pålitelighet.no
Til topp