HomeAuthor

Michael Sørensen

World Class Kvalitet

Kvalitet er ikke kun viktig for kunden som står med sluttproduktet i hånden, men er også viktig for effektiviteten hos produsenten. Produsenten må dog først frigjøre seg av den typiske godkjent/ikke godkjent mentaliteten som medfører en tilstand i enten kaos eller nær kaos.    Selve begrepet kvalitet kan fort flyte ut og bli lite konkret fordi...

Er du klar til Industri 4.0?

Til å begynne med i karrieren var jeg vel optimistisk. Verktøykassen inneholdt kunnskap om “beste praksis” med beslutninger basert på data, men i møtet med virkeligheten var den åpenbart manglende interesse for dataanalyse det minste av mine problemer. I stedet måtte andre og mer jordnære behov prioriteres som for eksempel arbeidsprosesser og dårlig konfigurerte vedlikeholdssystemer.  ...

Equinors storulykke 2020

  28.07.2020 brøt det ut brann (NRK) i luftinntaket til en gassturbin som ikke var i drift. Brannen ble kraftig fordi brannen ble matet med brennbar hetolje. Slokkearbeidet ble omfattende og de store økonomiske ødeleggelser gir status som storulykke. Selskapet har gode systemer og prosesser på papir, men i praksis innfrier de ikke kravene i...

Til topp