Er du klar til Industri 4.0?

Til å begynne med i karrieren var jeg vel optimistisk. Verktøykassen inneholdt kunnskap om “beste praksis” med beslutninger basert på data, men i møtet med virkeligheten var den åpenbart manglende interesse for dataanalyse det minste av mine problemer. I stedet måtte andre og mer jordnære behov prioriteres som for eksempel arbeidsprosesser og dårlig konfigurerte vedlikeholdssystemer.  

Etter min mening må innsatsen i dag fortsatt settes inn for å etablere eller styrke arbeidsprosesser og, ikke minst, skape en aksept for forbedringsprosesser som en naturlig del av hverdagen. Og det er her jeg opplever markedsføringen av Industri 4.0 som i beste fall litt naiv. For Industri 4.0 er nettopp ikke en tryllestav som på magisk vis fjerner problemer og ineffektivitet. Forsøk på effektivisering er ikke uten risiko, og det kan være greit å ha poenget til systemtenkeren Russel Ackoff i tankene: “The righter we do the wrong thing, the wronger we become”. 

 

Hvorfor sette fokus på beste praksis? 

Et poeng med “beste praksis”-metoder er å skape god effektivitet som gjerne avspeiles i bedre lønnsomhet og sikkerhet. Er organisasjonen umoden i forhold til beste praksis, er det fare på ferde både i forhold til  å gjøre feil ting effektivt og å gjøre de riktige tingene ineffektivt.

Dessverre er det indikasjoner på at norsk produksjon har vært på etterskudd lenge. Strategien de siste 10-20 årene med bevisstgjøring og utdanning har ikke ført til en industri i verdensklasse. En stort hinder kan mistenkes å være en kombinasjon av kultur og organisering som dessverre gjør at beste praksis i realiteten er utenfor rekkevidde for de fleste. Dersom det ikke er tegn på en kulturendring etter alle disse mange årene, bør det nå være på tide å lete etter nye veier. Selv om Industri 4.0 dessverre ikke er svaret, så er det likevel nye elementer i Industri 4.0 som kan vise seg å bli en viktig brekkstang for å komme videre.

Fra Digital Factory fra Navvis GMBH.

Ikke vær en huleboer 

I 2021 har de færreste oversikt over nedetid på selv kritisk utstyr, og de fleste mangler også et totalt bilde over kostnadene generert av det enkelte utstyret – Å sitte med klipp og lim i regneark eller å måtte godsnakke med en kontroller teller ikke som tilgjengelig informasjon! Teknologi som gir lett tilgjengelig informasjon har vært på markedet de siste 30-40 årene, så teknologi er ikke svaret på hvorfor slik åpenlyst, kritisk informasjon ofte mangler. 

Fra Digital Factory, Navvis GMBH.

Tilsvarende har organisasjoner allerede i dag en bred vifte av gode, prediktive teknikker lett tilgjengelig som ikke benyttes – Vibrasjonsmåleapparatet ligger for mye på hyllen, vedlikeholdsavdelingen har ikke satt et program i system eller utførende er ikke trygg nok på bruk og analyse. Uansett hva årsaken måtte være, så er løsninger knyttet til sensorer, AI og nye datasystem mye dyrere og mye vanskeligere enn å finne fram det gamle måleapparatet og børste støvet av prosedyrene for rotårsaksanalyse.  

Å laste på med flere og mer avanserte teknikker på et fundament av dårlige prosesser og forvente bedre lønnsomhet blir selvfølgelig ikke å gå etter planen. Selv om Norge ikke er dårligst på prosesser og ledelse, så ligger vi kun midt på treet. En fordel har selvfølgelig vært at de fleste rundt oss ikke er så mye bedre.  

Men å satse på at andre ikke er bedre kan være en farlig strategi i et teknologiskifte. En nærliggende hypotese er at de flinkeste i klassen nå vil stikke av fra de som fortsatt sitter i hulen sin og prøver å finne ut av den nye teknologien. 

Fra Digital Factory, Navvis GMBH.

 

Visuell informasjon til hjelp 

Noe av det nye er sanntidsdata og rapporteringsdata som både er lett tilgjengelig og som kan presenteres informativt og på tvers i organisasjonen. Konstant påslåtte skjermer viser tall og grafer i sanntid. Nøyaktige, økonomiske nøkkeltall serveres med et enkelt klikk. Denne datainnhenting kombinert med utrolig gode brukergrensesnitt har uten tvil potensial til å bli en særdeles potent driver for å løfte produksjon og vedlikehold. 

Stoppårsaker og kjøring i sanntid fra MUR-Box

For eksempel har akilleshælen i driftsregnskap alltid vært skjulte kostnader. Ikke uten grunn er “toppen av isfjellet” en populær sammenligning med vedlikeholdsposten i regnskapet. For økonomiavdelingen er ukjente kostnader alltid lik 0 – uansett hvor store de enn måtte være. Ute av øye, ute av sinn. Med små grep kan det som før var skjult nå løftes fram i lyset – men da kan man ikke være en huleboer som ikke bryr seg om det som ligger under overflaten i regnskapet. Det betyr at konfigurasjon av den nye teknologien blir nødt til å bryte med regnskapets enevelde i forhold til å definere hvilken informasjon som er kritisk å rapportere.

Visualisering og tapsanalyse fra Triple-S

Informasjon som påvirker kulturen 

Forhåpentligvis bringer den nye teknologien med seg viktige drivere for effektivitet ved hjelp av visualisering og synliggjøring av informasjon som i realiteten i dag er skjult: 

  • Informasjon er synlig og i praksis umulig å unngå. Her er det “push” og ikke “pull”.  
  • Informasjon er synlig i alle ledd på tvers i organisasjonen. 
  • Informasjon presenteres på en ferdigbearbeidet, informativ og hjelpsom måte (tabeller og Excel anses ikke som god praksis til dette).   

Legg merke til at hvilken informasjon som er viktig, hvordan den skal måles og analyseres og hvilke aktiviteter informasjonen skal utløse fortsatt må baseres på innsikt i prosessene og utstyret. Det er et springende punkt som dessverre ikke kan overlates til teknologileverandørene.

Derfor må organisasjoner (og alle dens avdelinger) stille seg selv grunnleggende spørsmål som er alt annet enn trivielle: 1. Hva er vi til for. 2. Hva ønsker vi å oppnå. 3. Hvordan vil vi opnnå det. 4. Hvordan måle at det er oppnådd. Når mange ikke er gode på dette i dag, er det også nærliggende å spå at svakheten blir med inn i Industri 4.0 og legge en demper på potensialet. 

Synliggjøring som driver av effektivitet 

Med lettere tilgjengelig informasjon om prosessene følger forhåpentligvis et økt press for forbedringer. Presset eksisterer selvfølgelig også i dag, men presset kan rettes mer mot de virkelige driverne. Teknologien gir slik muligheten til å få større innsikt i produksjonsprosessen som den virkelig er, og kan være et element som viser seg å bli viktig for å lykkes i framtiden.

Se også: Hva er Industri 4.0 og Kom igang med Industri 4.0

Til topp